Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för april 2007: Fler passagerare men lägre kabinfaktor

May 8, 2007 11:08

SAS koncernens flygbolag transporterade 3,4 miljoner passagerare under april 2007 vilket är 6,8% fler ��n 2006. Kabinfaktorn sjönk under månaden med 2,3 p.e. och uppgick till 71,0%.

Kabinfaktorutvecklingen var positiv för SAS Braathens Scandinavian Airlines Sverige, Widerøe och airBaltic, men svagare för övriga bolag. Den något svagare totala kabinfaktorn, jämfört med 2006, beror också på strejken i Köpenhamn under april.

– Marknadsutvecklingen var fortsatt god under april och detta bidrog till att passagerartillväxten och yielden utvecklades i rätt riktning. Det finns idag inga tecken på en avmattning i konjunkturen eller på flygmarknaden. Osäkerhet kvarstår dock om styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna, säger Mats Jansson VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Fler resenärer väljer SAS Sverige
Antalet resenärer ökade april 2007 jämfört med samma månad förra året med 11,6 procent, till cirka 538 000. Störst var ökningen på de intraskandinaviska linjerna där antalet resenärer ökade med 19,7 procent, från strax över 54 000 resenärer förra året till 65 000 i år.

Beläggningsgraden på Scandinavian Airlines Sveriges samtliga linjer låg i april månad på 73,7 procent vilket är en ökning med 0,9 procentenheter jämfört med samma månad förra året. Störst var ökningen på inrikeslinjerna där beläggningsgraden uppgick till 74,9%, en ökning på 1,4 procentenheter jämfört med samma månad förra året.

– Den positiva trenden vi haft med ett ökat antal resenärer och högre beläggningsgrad på våra avgångar håller i sig. Efterfrågan på flygstolar är hög som en naturlig följd av den goda konjunktur Sverige befinner sig i. SAS Sverige anpassar kontinuerligt utbudet efter marknadens efterfråga. Ett tydligt exempel på det är att beläggningsgraden på svenskt inrikes under perioden januari till och med april 2007 förbättrats med 5,5 procentenheter, från 68,1% till 73,5%, jämfört med samma period förra året. Det är positivt för oss, men även för miljön då utsläppen av koldioxid minskar per producerad enhet vid högre beläggning, säger Susanne Dahlberg, kommersiell chef på Scandinavian Airlines Sverige.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here