Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för augusti 2007: God trafiktillväxt och högre beläggning för SAS koncernen

September 7, 2007 11:09

SAS koncernens flygbolag transporterade 3,7 miljoner passagerare under augusti 2007 vilket är 7,3% fler än 2006. På tolvmånadersbasis har SAS koncernen transporterat 40,7 miljoner passagerare. Beläggningen ökade under augusti med 1,3 procentenheter och uppgick till 76,3%.

Kabinfaktorutvecklingen var positiv för Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines International, Widerøe, Spanair, Blue1 och airBaltic.

– Den positiva marknadsutvecklingen fortsatte under augusti och detta i kombination med god kapacitetsstyrning och nya kommersiella satsningar gav ökat antal passagerare och förbättrad kabinfaktor, säger Mats Jansson, SAS koncernens VD och koncernchef

– Utvecklingen är glädjande, men osäkerhet kvarstår om den framtida styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna. Att yielden fortsatt stiger visar på en fortsatt god efterfrågan och att vi har framgång på det kommersiella området, fortsätter Mats Jansson.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Augusti – en stark månad för SAS Sverige
Antalet resenärer ökade i juni 2007 jämfört med samma månad förra året med 10,2 %, till nästan 492 000. Störst var ökningen på Europa, där antalet resenärer ökade med 12,6 % till mer än 177 000.

Beläggningsgraden på Scandinavian Airlines Sveriges samtliga linjer låg i augusti månad på 74,2 %, vilket är en ökning med 2,7 procentenheter. Störst beläggningsökning hade europatrafiken, som ökade med 3,7 procentenheter, till 74,0 %. På de intraskandinaviska linjerna minskade beläggningsgraden mellan augusti i år och i fjol med 4,0 procentenheter, till 72,0 %.

– Det är väldigt positivt att SAS Sverige fortsätter att öka beläggningsgraden i en växande marknad. Vi har under sommaren erbjudit ett antal sommardestinationer som har mottagits mycket väl i marknaden. Nu tar affärsresandet vid och vi ser en fortsatt hög efterfrågan på samtliga linjeområden, säger Susanne Dahlberg, kommersiell chef på Scandinavian Airlines Sverige.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here