Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för december 2006: Fler passagerare än tidigare år

January 9, 2007 11:05

SAS koncernens flygbolag transporterade 38,6 miljoner passagerare under 2006 vilket är 6,3% fler än 2005. Kabinfaktorn uppgick under året till 71,5% vilket är 2,4 p.e högre än 2005.

SAS koncernen minskade kapaciteten med 0,5% som en ytterligare anpassning till den normalt lägre efterfrågan under julhelgerna. Antal passagerare ökade med 0,3%. Kabinfaktorn under månaden uppgick till 66,1%, en nedgång med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år.

SAS Sverige hade en förbättrad kabinfaktor och SAS Danmarks var i nivå med föregående år. SAS Braathens och SAS International hade något lägre kabinfaktorer. Samtliga flygbolag inom Scandinavian Airlines har aktivt anpassat kapaciteten efter den lägre efterfrågan under julhelgerna.
Blue1:s trafik ökade med 49% och i airBaltic och Spanair fortsätter den goda tillväxten.

– SAS koncernen transporterade 38,6 miljoner passagerare vilket är fler än tidigare år. Det är glädjande att den goda efterfrågan i marknaden fortsätter i kombination med en ökad yield, säger Mats Jansson VD och koncernchef för SAS koncernen.
– Utvecklingen är positiv men en viktig orsak är den mycket goda konjunkturen. Det är därför nödvändigt att vi fortsätter arbetet med kostnadssänkande åtgärder med full kraft samt med nya kommersiella satsningar.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Beläggningen för SAS Sverige ökade i december
Beläggningen ökar på samtliga Scandinavian Airlines Sveriges linjer. Siffrorna för december månad visar en 2,9 procentenheters höjning i jämförelse med samma månad förra året.

– Decembers trafiksiffror avslutar ett mycket bra år för SAS Sverige. Under 2006 har vi attraherat nya kunder och anpassat trafiken till efterfrågan. Vi är ett starkt och konkurrenskraftigt företag igen. Det visar vi med att lansera tio nya destinationer i Europa under våren och att det blir möjligt att flyga med SAS från Arlanda direkt till Peking i slutet av mars, säger Susanne Dahlberg, kommersiell chef på Scandinavian Airlines Sverige.

Under december månad låg beläggningen på samtliga Scandinavian Airlines Sveriges linjer på 70,7. Det innebär en ökning i beläggning jämfört med samma period förra året då siffrorna låg på 67,8.

På Scandinavian Airlines Sveriges inrikeslinjer ökade beläggningen med 4,1 procentenheter till 71,5 procent. På europalinjerna var beläggningen i december 70,6 procent, en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med föregående år. Och för de intraskandinaviska linjerna en ökning med 1,8 procentenheter till 68,5 procent. Den totala produktionen för Scandinavian Airlines Sveriges drogs i december ned med 6,5 procent (jämfört med december 2005).

Latest news