Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för juni 2007: SAS koncernen över 40 miljoner passagerare på tolvmånadersbasis

July 6, 2007 11:16

SAS koncernens flygbolag transporterade 4 miljoner passagerare under juni 2007 vilket är 6,9% fler än 2006. På tolvmånadersbasis passerade SAS koncernen under juni 40 miljoner passagerare. Kabinfaktorn var i nivå med föregående år och uppgick till 76,4%.

Kabinfaktorutvecklingen var positiv för Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines International, Widerøe, Blue1 och airBaltic.

– Den goda marknadsutvecklingen fortsatte under juni och detta bidrog till att antalet passagerare utvecklades i rätt riktning samtidig som kabinfaktorn var stabil och yielden ökade.

– Den fortsatt positiva utvecklingen är glädjande, men osäkerhet kvarstår om den framtida styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna. Den goda yieldutvecklingen för maj visar på en fortsatt god marknad och att vi har framgång med vår kapacitetsstyrning samt de nya kommersiella initiativen, kommenterar Mats Jansson, SAS koncernens VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Fortsatt positiv trafikutveckling för SAS Sverige
Antalet resenärer ökade i juni 2007 jämfört med samma månad förra året med 8,4 %, till strax över 571 000. Störst var ökningen på Europa, där antalet resenärer ökade med 13,7 % till strax över 228 000.

Beläggningsgraden på Scandinavian Airlines Sveriges samtliga linjer låg i juni månad på 76,8%, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter. Störst beläggningsökning hade svenskt inrikes, som ökade med 4,5 procentenheter, till 75,7 %. På de intraskandinaviska linjerna minskade beläggningsgraden mellan juni år och i fjol med 6,3 procentenheter, till 74,1 %.

– Det är glädjande att alla tio nya destinationer som SAS Sverige öppnat under året har mottagits väl på marknaden. Beläggningen på samtliga linjeområden är hög och vi märker av en fortsatt stor efterfrågan. Under hösten fortsätter vi vår offensiva satsning med fler direktlinjer från Stockholm och Göteborg ut i världen, säger Susanne Dahlberg, kommersiell chef på Scandinavian Airlines Sverige.

Latest news