Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för maj 2007: Fler passagerare men lägre kabinfaktor

June 8, 2007 11:04

SAS koncernens flygbolag transporterade 3,7 miljoner passagerare under maj 2007 vilket är 3,9% fler än 2006. Kabinfaktorn sjönk under månaden med 2,4 p.e. och uppgick till 69,4%.

Kabinfaktorutvecklingen var trots kabinstrejken positiv för Scandinavian Airlines Sverige samt för Widerøe, Blue1 och airBaltic, men svagare för övriga bolag. Den något svagare totala kabinfaktorn, jämfört med 2006, beror bland annat på strejken i Sverige under maj vilket negativt påverkat transfertrafiken framför allt till Köpenhamn.

– Den goda marknadsutvecklingen fortsatte under maj och detta bidrog till att passagerartillväxten på koncernnivå och yielden utvecklades i rätt riktning. Kabinfaktorn var något svagare än föregående år framförallt i Scandinavian Airlines.

– Den fortsatt positiva utvecklingen är glädjande, men osäkerhet kvarstår om den framtida styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna. Vår ambition är fortsatt att nå högre kabinfaktorer kommenterar Mats Jansson VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Stabil udvikling i SAS Danmark
Produktionen i maj måned for det danske SAS selskab (målt i tilgængelige sædekilometre – ASK) lå 2,2% over sidste års produktion.

Passagermængden (målt i betalte passagerkilometer) steg med 0,6% i forhold til maj 2006. Den gennemsnitlige kabinefaktor er trods et fald på 1,2 procentpoint i forhold til maj 2006 stadig meget høj, nemlig 72,3%.

” Trafiktallene for maj viser en stabil udvikling. Vi sælger flere sæder, og når kabinefaktoren daler lidt, skyldes det en mindre produktionsforøgelse som blandt andet skyldes, at vi har ombygget vores Airbus 321, der nu rummer 14 sæder mere,” siger administrerende direktør i SAS Danmark, Susanne Larsen.

Latest news