Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för november 2007: God yield och trafiktillväxt men kabinfaktorn påverkad av ökad säteskapacitet

December 7, 2007 11:05

SAS koncernens flygbolag transporterade 3,3 miljoner passagerare under november 2007, 1% fler än 2006. SAS koncernen redovisar därmed en passagerarökning för 32:a månaden i rad. På tolvmånadersbasis har SAS koncernen transporterat över 41 miljoner passagerare. SAS koncernen ersatte successivt Q400 flygplanen med inleasade flygplan under november. Säteskapaciteten blir på grund av större flygplanstorlek tillfälligt något högre än planerat vilket påverkade kabinfaktorn för månaden. Kabinfaktorn minskade med 0,9 procentenheter till 65,4%, men var positiv för SAS International, SAS Norge, Widerøe, airBaltic och Spanair.

– Trafiken och yielden fortsatte att utvecklas positivt under november trots att vi ej flög med Q400 planen. Fortsatt kundförtroende, god marknadsutveckling samt nya kommersiella satsningar är de viktigaste orsakerna bakom tillväxten. Utvecklingen är glädjande, men osäkerhet kvarstår om den framtida styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna, säger Mats Jansson, VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Antalet passagerare på SAS Sveriges intraskandinaviska flyglinjer ökar under november månad med 6,2 % jämfört med samma månad förra året. Samtidigt visar både europalinjerna och de intraskandinaviska linjerna en ökande trafik med 8,8 % respektive 9% i relation till november 2006.

– Det är glädjande att vi ser en ökning av passagerare som väljer att flyga med SAS Sverige, trots de utmaningar vi har haft under november med att ersätta vårt Q400 flygplan. Det visar att kunderna har förtroende för vårt erbjudande och nu gäller det att vi förvaltar det förtroendet och fortsätter att leverera en produkt med hög kvalitet, säger Susanne Dahlberg, kommersiell chef på SAS Sverige.

Den stora ökningen av antalet flygstolar som erbjudits under november månad beror dels på ett ökat antal destinationer i Europa i jämförelse med förra året, men också på att de flygplan som ersatt våra Q400 flygplan har varit större. Detta får som effekt att fler stolar erbjudits i marknaden och att kabinfaktorerna har sjunkit. Totalt transporterade SAS Sverige 567 800 passagerare under november

För mer information var god kontakta:
Susanne Dahlberg, kommersiell chef, Scandinavian Airlines Sverige, tel +46 70 997 5074
Scandinavian Airlines Sveriges presstjänst, tel +46 8 797 3330

Latest news