Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernledning från 14 juni 2007

June 13, 2007 16:34

I samband med lanseringen av Strategi 2011 presenteras idag också SAS koncernledning.

Grundprincipen är att få ett tydligare samband mellan koncernledning och den operativa verksamheten baserat på den nuvarande decentraliseringsmodellen. Framför allt kommer en ökad samordning att ske inom det kommersiella området.

Koncernledning/Group Management

SAS nya koncernledning kommer från den 14 juni att bestå av sex personer;

Mats Jansson, VD och koncernchef. Mats kommer dessutom att ta över ordförandeskapet i bolagen inom Individually Branded Airlines från 15 augusti.

John S. Dueholm, ansvarig i koncernledningen för affärsområdet Scandinavian Airlines samt STS. John har också utsetts till ställföreträdande koncernchef.

Gunilla Berg, CFO. Gunilla har utsetts till vice VD.

Benny Zakrisson, ansvarig för koncernens struktur och strategifrågor.
Benny blir också ordförande i SGS och SAS Cargo Group.

Svein Oppegaard, tf koncerndirektör HR

Hans Ollongren tf informationsdirektör

Eftersom strukturfrågor får en allt viktigare roll i SAS under de kommande åren har koncernledningen kompletterats med en funktion med ansvar för struktur och strategifrågor.

En samordnad funktion avseende information/kommunikation/investor relations kommer också att ingå i koncernledningen.

Vad gäller befattningarna HR samt funktionen information/kommunikation/IR kommer nyrekrytering att ske under året.

Hans Ollongren kommer, när ny informationsdirektör har utsetts att bli rådgivare till VD och ansvarig för koncernens internationella relationer, samhälls och myndighetskontakter inklusive miljöfrågor.

För ytterligare information
Hans Ollongren, Informationsdirektör – SAS koncernen
+46 8 797 1950 eller +46 70 997 1950 e-mail: hans.ollongren@sas.se

SAS Group Corporate Communications

Latest news