Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for april 2007: Flere passasjerer men lavere kabinfaktor

May 8, 2007 11:07

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 3,4 millioner passasjerer i april 2007. Det var 6,8 prosent flere enn i tilsvarende måned 2006. Kabinfaktoren sank med 2,3 prosentpoeng til 71,0%.

Utviklingen i kabinfaktoren var positiv for SAS Braathens, SAS Scandinavian Airlines Sverige, Widerøe og airBaltic, men svakere for øvrige selskaper. Den noe svakere kabinfaktoren, sammenlignet med 2006, beror også på streiken i København i april.

– Markedsutviklingen var fortsatt god i april, noe som bidro til at passasjervolum og yield gikk i riktig retning. Det er i dag ingen tegn til avmatning i konjunkturen eller på flymarkedet. Imidlertid er det usikkerhet med hensyn til styrken i tilveksten, konkurransesituasjonen fremover samt utviklingen i drivstoffprisene, sier SAS’ administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Økning på 9 prosent
SAS Braathens transporterte 770.600 passasjerer i april
SAS Braathens* transporterte 770.600 passasjerer på sitt regulære rutenett i april. Det var 9,0 prosent flere enn i samme måned i fjor. I betalte passasjerkilometer økte trafikken 2,6 prosent, den tilbudte kapasiteten var 1,7 prosent høyere, og kabinfaktoren på 70,4 prosent lå 0,6 prosentpoeng over fjorårstallet.

På rutene i Norge kunne SAS Braathens notere en økning i antall passasjerer på 13,4 prosent, til 583.000 passasjerer. Kabinfaktoren på 69,5 prosent var 3,5 prosentpoeng høyere enn i april 2006. I betalte passasjerkilometer (RPK) økte trafikken 12,4 prosent, mens kapasiteten (ASK) var 6,8 prosent høyere enn i fjor.

Selskapets Europa-ruter viste en nedgang på 6,6 prosent i antall passasjerer, og 157.300 reisende ble transportert på disse rutene i april. Det er blant annet sesongmessige kapasitetsjusteringer og nedlegging av ulønnsomme ruter som slår ut på statistikken. Kabinfaktoren ble 71,6 prosent, som var 2,9 prosentpoeng lavere enn for ett år siden. Uttrykt i RPK gikk trafikken på Europa-rutene ned 7,7 prosent, mens kapasiteten ble redusert med 4,0 prosent.

På de intra-skandinaviske rutene økte antall passasjerer med 22,4 prosent sammenlignet med april i fjor. Totalt fløy 30.300 passasjerer med SAS Braathens på ruter mellom de skandinaviske landene. Økningen i betalte passasjerkilometer var 22,4 prosent, mens kapasiteten var 7,1 prosent høyere. Kabinfaktoren på 68,9 prosent var 8,6 prosentpoeng bedre enn for ett år siden.

– Selv om vi tar hensyn til at vi hadde en streik i april i fjor, er det snakk om en betydelig og gledelig økning i trafikken på rutene i Norge, sier administrerende direktør Ola Strand i en kommentar. – Trafikken på Europa er som forventet etter de justeringer og tilpasninger vi har foretatt.

Inklusive charter transporterte SAS Braathens 794.600 passasjerer – 9,2 prosent flere enn i april i fjor.

* SAS Braathens skifter navn til SAS Scandinavian Airlines Norge AS 1. juni.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, informasjonssjef SAS Braathens, tlf. 95 71 71 04

Latest news