Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for august 2007 God tilvekst og høyere passasjerbelegg

September 7, 2007 11:11

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 3,7 millioner passasjerer i august. Det var 7,3 prosent flere enn i samme måned i fjor. På 12-måneders basis har SAS-konsernet transportert 40,7 millioner passasjerer. Passasjerbelegget i august økte med 1,3 prosentpoeng til 76,3 prosent.

Utviklingen i kabinfaktoren var positiv for Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines International, Widerøe, Spanair, Blue1 og airBaltic.

– Den positive markedsutviklingen fortsatte i august. Dette, i kombinasjon med god kapasitetsstyring og nye kommersielle satsinger, ga flere passasjerer og en forbedret kabinfaktor, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

– Utviklingen er gledelig. Imidlertid råder usikkerhet om styrken i tilveksten og konkurransesituasjonen fremover, samt hvordan prisen på flydrivstoff vil utvikle seg. At yielden fortsetter å stige viser at etterspørselen fortsatt er god, og at vi har fremgang på det kommersielle området, påpeker Mats Jansson.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

854 200 passasjerer fløy med SAS Norge i august

SAS Norge transporterte 854.200 passasjerer på sitt ordinære rutenett i august. Det var 0,9 prosent flere passasjerer enn i tilsvarende måned i fjor. Den gjennomsnittlige kabinfaktoren for måneden ble 69,9 prosent, en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra året før. Uttrykt i betalte passasjer- kilometer (RPK) gikk trafikken ned 0,3 prosent.

Medregnet charterproduksjonen fløy SAS Norge 918.100 passasjerer i august – en økning på 1,9 prosent. I betalte passasjerkilometer var trafikkøkningen på 2,6 prosent.

På innenriksrutene i Norge transporterte SAS Norge 638.200 passasjerer, som var 2,5 prosent flere enn i august i fjor. Uttrykt i betalte passasjer-kilometer var trafikkøkningen på 2,9 prosent. Kabinfaktoren, eller flyenes fyllingsgrad, gikk ned 0,3 prosentpoeng til 70,7 prosent.

De intraskandinaviske rutene så en vekst i antall passasjerer på 1,1 prosent til 41.400 passasjerer. Også i betalte passasjerkilometer var økningen på 1,1 prosent. Kabinfaktoren på 72,3 prosent var 0,1 prosentpoeng lavere enn året før.

SAS Norges Europa-ruter gjenspeiler kapasitetsjusteringene som selskapet foretok ved årsskiftet – bl.a. ved å nedlegge flere ulønnsomme ruter. Antall passasjerer i august var 174.600, som var 4,5 prosent færre enn året før. I betalte passasjerkilometer var nedgangen på 4,1 prosent. Kabinfaktoren ble redusert med 0,9 prosentpoeng til 68,9 prosent.

– SAS Norge har en god utvikling når det gjelder forretningsreisemarkedet. Nå blir det viktig for oss å styrke vår stilling fremover på det økende markedet for ferie- og fritidsreiser, ikke minst til Sør-Europa, sier administrerende direktør Ola Strand i en kommentar.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, informasjonssjef SAS Norge, telefon 95 71 71 04

Latest news