Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for august 2007 God tilvekst og høyere passasjerbelegg

September 7, 2007 11:11

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 3,7 millioner passasjerer i august. Det var 7,3 prosent flere enn i samme måned i fjor. På 12-måneders basis har SAS-konsernet transportert 40,7 millioner passasjerer. Passasjerbelegget i august økte med 1,3 prosentpoeng til 76,3 prosent.

Utviklingen i kabinfaktoren var positiv for Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines International, Widerøe, Spanair, Blue1 og airBaltic.

– Den positive markedsutviklingen fortsatte i august. Dette, i kombinasjon med god kapasitetsstyring og nye kommersielle satsinger, ga flere passasjerer og en forbedret kabinfaktor, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

– Utviklingen er gledelig. Imidlertid råder usikkerhet om styrken i tilveksten og konkurransesituasjonen fremover, samt hvordan prisen på flydrivstoff vil utvikle seg. At yielden fortsetter å stige viser at etterspørselen fortsatt er god, og at vi har fremgang på det kommersielle området, påpeker Mats Jansson.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

854 200 passasjerer fløy med SAS Norge i august

SAS Norge transporterte 854.200 passasjerer på sitt ordinære rutenett i august. Det var 0,9 prosent flere passasjerer enn i tilsvarende måned i fjor. Den gjennomsnittlige kabinfaktoren for måneden ble 69,9 prosent, en nedgang på 0,5 prosentpoeng fra året før. Uttrykt i betalte passasjer- kilometer (RPK) gikk trafikken ned 0,3 prosent.

Medregnet charterproduksjonen fløy SAS Norge 918.100 passasjerer i august – en økning på 1,9 prosent. I betalte passasjerkilometer var trafikkøkningen på 2,6 prosent.

På innenriksrutene i Norge transporterte SAS Norge 638.200 passasjerer, som var 2,5 prosent flere enn i august i fjor. Uttrykt i betalte passasjer-kilometer var trafikkøkningen på 2,9 prosent. Kabinfaktoren, eller flyenes fyllingsgrad, gikk ned 0,3 prosentpoeng til 70,7 prosent.

De intraskandinaviske rutene så en vekst i antall passasjerer på 1,1 prosent til 41.400 passasjerer. Også i betalte passasjerkilometer var økningen på 1,1 prosent. Kabinfaktoren på 72,3 prosent var 0,1 prosentpoeng lavere enn året før.

SAS Norges Europa-ruter gjenspeiler kapasitetsjusteringene som selskapet foretok ved årsskiftet – bl.a. ved å nedlegge flere ulønnsomme ruter. Antall passasjerer i august var 174.600, som var 4,5 prosent færre enn året før. I betalte passasjerkilometer var nedgangen på 4,1 prosent. Kabinfaktoren ble redusert med 0,9 prosentpoeng til 68,9 prosent.

– SAS Norge har en god utvikling når det gjelder forretningsreisemarkedet. Nå blir det viktig for oss å styrke vår stilling fremover på det økende markedet for ferie- og fritidsreiser, ikke minst til Sør-Europa, sier administrerende direktør Ola Strand i en kommentar.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, informasjonssjef SAS Norge, telefon 95 71 71 04

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here