Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for desember 2006: Flere passasjerer enn i tidligere år

January 9, 2007 11:03

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 38,6 millioner passasjerer i 2006. Det var 6,3 prosent flere enn i 2005. Kabinfaktoren for året ble 71,5 prosent, som var 2,4 prosentpoeng høyere enn i 2005.

SAS-konsernet reduserte kapasiteten med 0,5 prosent som en ytterligere tilpasning til den normalt lavere etterspørselen i julehelgen. Antall passasjerer økte 0,3 prosent. Kabinfaktoren i desember ble 66,1 prosent, en nedgang på 1,2 prosentpoeng sammenlignet med året før.

SAS Sverige forbedret kabinfaktoren, mens SAS Danmarks var på nivå med foregående år. SAS Braathens og SAS International hadde noe lavere kabinfaktorer. Alle Scandinavian Airlines-selskapene har aktivt tilpasset kapasiteten til den lavere etterspørselen i julhelgen. Blue 1s trafikk økte med 49 prosent, og den gode tilveksten fortsatte hos airBaltic og Spanair.

– SAS-konsernet transporterte 38,6 millioner passasjerer i 2006, noe som er flere enn tidligere år. Det er gledelig at den gode etterspørselen i markedet fortsetter i kombinasjon med økt yield, sier Mats Jansson, konsernsjef i SAS-konsernet.
– Utviklingen er positiv, men en viktig årsak er den gode konjunkturen. Det er derfor nødvendig at vi fortsetter arbeidet med kostnadsreduksjoner med full kraft, samt nye kommersielle satsinger, sier Jansson.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations, +46 8 797 1451

SAS Braathens fløy flere enn noensinne i 2006

Aldri har så mange fløyet med SAS Braathens som i fjor. Ferske trafikktall viser at selskapet transporterte totalt 9.979.400 passasjerer i 2006, mot 9.641.000 passasjerer året før. Det er en økning på 3,6 prosent. I tallene er chartertrafikken tatt med. I ordinær rutetrafikk transporterte SAS Braathens 9.553.600 passasjerer i 2006, mot 9.208.400 i 2005.

– Også sett med SAS Braathens’ øyne er det et imponerende tall. Vi manglet bare litt over 20.000 passasjerer på å runde 10 millioner-merket. Det er helt klart et mål at det skal vi klare og mer til i 2007, sier administrerende direktør Ola Strand.

I desember fraktet SAS Braathens 627.200 passasjerer, og hadde en kabinfaktor på 62,1 prosent. Av disse passasjerene var det 498.000 som reiste innenriks. Gjennomsnittlig kabinfaktor på flygingene i Norge var 62,5 prosent i desember, noe som er en svak oppgang fra desember i 2005.

På rett spor
Ola Strand påpeker at mye arbeid og store ressurser har blitt lagt ned på å få SAS Braathens tilbake på rett spor når det gjelder punktlighet og regularitet. Det har gitt resultater: Over lengre tid har nå de fleste av SAS Braathens’ flyginger gått som planlagt og ca. 85 prosent av alle avganger har ligget innenfor 15 minutter av tidtabell.

– Det er også gledelig å se at kundenes oppfatning av SAS Braathens har tatt seg betraktelig opp etter alle vanskelighetene vi hadde i første halvår i fjor, sier Ola Strand.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør SAS Braathens, telefon 95715516

Latest news