Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for februar 2007:Flere passasjerer enn i tidligere år

March 7, 2007 11:01

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 2,8 millioner passasjerer i februar 2007. Det var 2,8 prosent flere enn i samme periode 2006. Kabinfaktoren var 65,5 prosent, som er 0,6 prosentpoeng svakere enn i 2006.

SAS Sverige forbedret kabinfaktoren og hadde en god vekst i trafikken. SAS Danmark hadde lavere volumer, delvis forårsaket av dårlige værforhold. SAS Braathens hadde en god trafikkutvikling på de norske innenriksrutene. SAS International reduserte kapasiteten i lavsesong-måneden februar og hadde lavere volumer. Hos Blue1 økte trafikken 49 prosent, og den gode tilveksten fortsetter hos airBaltic og Spanair.

– SAS-konsernet transporterte 2,8 millioner passasjerer i februar. Dette er flere enn i tidligere år. Det er gledelig at den gode etterspørselen holder i seg, i kombinasjon med en økt yield, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

– Vi har en noe svakere utvikling i kabinfaktorene. Dermed er det også viktig at vi fortsetter å arbeide strategisk med kommersielle satsinger og forbedring av kapasitetsutnyttelsen. Den sterke yielden er et resultat av yieldstyring og kapasitetskontroll i kombinasjon med god etterspørsel. Det er nødvendig at vi fortsetter med effektiviseringstiltak, legger Mats Jansson til.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

SAS Braathens transporterte 687.400 passasjerer i februar
SAS Braathens transporterte 687.400 passasjerer på sitt ordinære rutenett i februar. Det var 14.300 – eller 2,1 prosent – flere passasjerer enn i samme måned i 2006. Uttrykt i betalte passasjerkilometer var det en nedgang i trafikken på 1,4 prosent, mens kapasiteten var 1,0 prosent lavere enn året før. Den gjennomsnittlige kabinfaktoren for måneden ble 64,6 prosent, som var 0,2 prosentpoeng lavere enn i februar i fjor.

På rutene i Norge kunne SAS Braathens notere en volumvekst på 4,6 prosent, til 539.800 passasjerer. Trafikkøkningen i betalte passasjerkilometer (RPK) var 5,3 prosent, samtidig som kapasiteten (ASK) gikk opp 3,2 prosent sammenlignet med februar i fjor. Kabinfaktoren steg 1,3 prosentpoeng til 63,5 prosent på det norske rutenettet.

Antall passasjerer på selskapets Europa-ruter var 117.600 i februar. Det var 6,2 prosent færre enn i samme måned i fjor. Trafikken uttrykt i betalte passasjerkilometer gikk ned 9,8 prosent, og den tilbudte kapasiteten ble redusert med 6,4 prosent i forhold til februar 2006. Kabinfaktoren på 66,2 prosent var 2,5 prosentpoeng lavere enn året før.

På flygingene mellom de skandinaviske landene hadde SAS Braathens 30.100 passasjerer i februar. Både volummessig og i RPK var nedgangen på 5,4 prosent. Derimot økte kabinfaktoren 3,5 prosentpoeng til 65,2 prosent som følge av at den tilbudte kapasiteten var 10,5 prosent lavere enn året før.

– Tallene bekrefter at SAS Braathens tar del av den generelle markedsveksten i Norge. Trafikkøkningen på 5,3 prosent i den norske delen av rutenettet er vi fornøyd med. Nedgangen på Europa-rutene følger naturlig av at SAS Braathens i den senere tid har opphørt å fly på et antall destinasjoner som vi betjente for ett år siden. Dessuten har vi gjort større sesongmessige tilpasninger enn i 2006, sier adm. direktør Ola H. Strand.

Inklusive charter transporterte SAS Braathens totalt 710.700 passasjerer i februar, en økning på 1,8
prosent i forhold til februar 2006.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, informasjonssjef SAS Braathens, tlf. 95 71 71 04

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here