Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for juni 2007: Over 40 millioner passasjerer på 12-måneders basis

July 6, 2007 11:18

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 4 millioner passasjerer i juni i år. Det var 6,9 prosent flere enn i 2006. På 12-måneders basis passerte SAS-konsernet 40 millioner passasjerer i juni. Kabinfaktoren var på nivå med året før, og ble 76,4 prosent.

Kabinfaktoren utviklet seg positivt for Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines International, Widerøe, Blue1 og airBaltic.

– Den gode markedsutviklingen fortsatte i juni. Det bidro til en vekst i antall passasjerer, og at vi passerte 40 millioner passasjerer på 12-måneders basis.

– Den fortsatt positive utviklingen er gledelig, men fremdeles hersker det usikkerhet med hensyn til hvor sterk den fremtidige tilveksten vil være, konkurransesituasjonen fremover og utviklingen i prisen på flydrivstoff. Den gode yieldutviklingen i mai bekrefter at markedet fortsatt er godt, og at vi har truffet rett med våre kommersielle initiativ, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson i en kommentar.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

SAS Norge transporterte 934 100 passasjerer i juni
Scandinavian Airlines Norge (SAS Norge) transporterte 934.100 passasjerer på sitt ordinære rutenett i juni, en økning på 1,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I betalte passasjerkilometer var det en nedgang på 0,8 prosent, og kapasiteten var også 0,8 prosent lavere enn året før. Kabinfaktoren holdt seg uforandret på 75,5 prosent.

Inklusive charter transporterte SAS Norge 1.001.200 passasjerer i juni.

I løpet av første halvår 2007 transporterte SAS Norge totalt 4.791.700 passasjerer i ordinær trafikk. Det var 2,9 prosent flere enn i samme periode i fjor. Medregnet charter var antallet 5.000.100 passasjerer, en økning på 3,3 prosent.

– Aldri tidligere har SAS Norge hatt så mange passasjerer i løpet av en enkelt måned. For første gang har vi fraktet mer enn én million passasjerer på en måned, samt mer enn fem millioner passasjerer under første halvår på vårt samlede rutenett, sier kommersiell direktør Johnny Skoglund. – Det er også tilfredsstillende at vi har økt antall passasjerer og klart å holde kabinfaktoren stabil i et meget konkurranseutsatt marked, sier han.

Antall passasjerer på selskapets rutenett i Norge økte med 3,4 prosent til 707.300. Uttrykt i betalte passasjerkilometer (RPK) økte trafikken 3,9 prosent. Kapasiteten (ASK) på innenriksrutene var 2,4 prosent høyere enn for ett år siden, og kabinfaktoren gikk opp 1,1 prosentpoeng til 75,3 prosent.

På Europa-rutene fløy 187.300 passasjerer med SAS Norge i juni. Det var 5,8 prosent færre reisende enn i juni i fjor, og henger sammen med sesongmessige kapasitetsjusteringer og nedlegging av ulønnsomme ruter. I betalte passasjerkilometer var nedgangen i trafikken på 6,3 prosent, mens kapasiteten var 4,4 prosent lavere enn året før. Kabinfaktoren sank med 1,5 prosentpoeng til 75,7 prosent.

På de intraskandinaviske flygingene til SAS Norge var det 0,6 prosent færre passasjerer i juni i år enn i fjor. I antall passasjerer var det en nedgang på 200 reisende til 39.400. Også RPK var 0,6 prosent lavere enn året før, og ASK 3,8 prosent lavere. Kabinfaktoren økte 2,4 prosentpoeng til 74,0 prosent.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, informasjonssjef SAS Norge, telefon 95 71 71 04

Latest news