Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for mai 2007: Flere passasjerer men lavere kabinfaktor

June 8, 2007 11:03

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 3,7 millioner passasjerer i mai 2007. Det var 3,9 prosent flere enn i samme måned 2006. Kabinfaktoren for måneden gikk ned 2,4 prosentpoeng til 69,4 prosent.

På tross av kabinstreiken var utviklingen i kabinfaktoren positiv for Scandinavian Airlines Sverige, samt for Widerøe, Blue1 og airBaltic, men svakere for øvrige selskaper. Den noe svakere totale kabinfaktoren sammenlignet med 2006 skyldes bl.a. streiken i Sverige i mai. Konflikten hadde en negativ innvirkning på transfer-trafikken, først og fremst til København.

– Den gode markedsutviklingen fortsatte i mai, og bidro til at passasjertilveksten på konsernnivå samt yielden utviklet seg i riktig retning. Kabinfaktoren var noe svakere enn året før, primært i Scandinavian Airlines.

– Den fortsatt positive utviklingen er gledelig, men fremdeles er det usikkerhet om den fremtidige styrken i tilveksten, konkurransesituasjonen fremover samt hvordan prisen på flydrivstoff vil utvikle seg. Vi har fortsatt en ambisjon om å nå høyere kabinfaktorer, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson i en kommentar.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

SAS Norge transporterte 874.800 passasjerer i mai
SAS Norge transporterte 874.800 passasjerer på sitt ordinære rutenett i mai. Det var 0,7 prosent færre passasjerer enn i tilsvarende måned året før. Uttrykt i betalte passasjerkilometer var det en nedgang i trafikken på 3,1 prosent, mens den tilbudte kapasiteten var 1,7 prosent lavere enn i mai i fjor. Kabinfaktoren ble redusert med 1,0 prosentpoeng til 69,6 prosent.

Inklusive charter transporterte SAS Norge 916.100 passasjerer i mai, mot 917.300 året før. Nedgangen var på 0,1 prosent. I løpet av årets fem første måneder kunne SAS Norge notere seg for totalt 3.998.900 passasjerer, en økning på 3,6 prosent mot mai i fjor.

På rutene i Norge hadde SAS Norge 670.800 passasjerer, som var en økning på 1,3 prosent sammenlignet med mai 2006. I betalte passasjerkilometer (RPK) var trafikkøkningen på 2,3 prosent, mens den tilbudte kapasiteten (ASK) gikk ned 1,0 prosent. Dette førte til en forbedring av kabinfaktoren på 2,2 prosentpoeng til 70,7 prosent.

Passasjerantallet på de intraskandinaviske rutene økte 3,6 prosent til 39.300, og kabinfaktoren gikk opp 3,8 prosentpoeng til 71,0 prosent. I betalte passasjerkilometer økte trafikken 3,5 prosent, og kapasiteten var 2,0 prosent lavere enn i mai i fjor.

På de europeiske rutene sank antall passasjerer 9,0 prosent til 164.700. Dette har sammenheng med blant annet at SAS Norge har nedlagt et antall ulønnsomme Europa-ruter siden mai i fjor. Uttrykt i RPK var nedgangen på 9,6 prosent, mens ASK ble redusert med 2,5 prosent. Kabinfaktoren gikk ned 5,3 prosentpoeng til 68,0 prosent.

– Vi er tilfreds med den positive utviklingen vi ser i kabinfaktoren innenriks som resulterer i en fyllingsgrad på over 70%. Utviklingen på Europa-rutene viser at det er en meget tøff konkurranse. Sammen med redusert produksjon har det medført færre passasjerer og en lavere kabinfaktor, sier administrerende direktør Ola Strand i en kommentar.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Thomas Midteide, informasjonssjef SAS Norge, telefon 95 71 71 04

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here