Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for september 2007: God trafikktilvekst og høyere belegg

October 5, 2007 11:03

SAS koncernens flygbolag transporterade 3,8 miljoner passagerare under september 2007 vilket
är 4,7% fler än 2006. På tolvmånadersbasis har SAS koncernen transporterat 40,9 miljoner
passagerare. Beläggningen ökade under september med 1,5 procentenheter och uppgick till 75,5%.

Kabinfaktorutvecklingen var positiv för Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines
Norge, Widerøe, Spanair, Blue1 och airBaltic.

Trafik och kabinfaktor fortsatte utvecklas positivt trots att 27 Q400 flygplan ej var i drift från den 12 september. Positiv marknad, god kapacitetsstyrning och nya kommersiella satsningar är de viktigaste orsakerna till utvecklingen.

– Utvecklingen är god, men osäkerhet kvarstår om den framtida styrkan i tillväxten,
konkurrenssituationen framöver samt utvecklingen av flygbränslepriserna. Den positiva trafikväxten
och utvecklingen i kabinfaktorn visar på en fortsatt god efterfrågan och att vi har framgång på det kommersiella området, säger Mats Jansson, VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news