Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS-konsernets trafikktall for september 2007: God trafikktilvekst og høyere belegg

October 5, 2007 11:01

SAS-konsernets flyselskaper transporterte 3,8 millioner passasjerer i september 2007. Det var 4,7 prosent flere enn i samme måned 2006. På 12-måneders basis har SAS-konsernet transportert 40,9 millioner passasjerer. Kabinfaktoren økte 1,5 prosentenheter til 75,5 prosent i september.

Kabinfaktoren utviklet seg positivt for Scandinavian Airlines Sverige, Scandinavian Airlines Norge, Widerøe, Spanair, Blue1 og airBaltic.

Trafikk og kabinfaktor fortsatte å utvikle seg positivt på tross av at 27 Q400-fly ikke var i drift fra 12. september. Positivt marked, god kapasitetsstyring og nye kommersielle satsinger er de viktigste årsakene.

– Utviklingen er god, men det er usikkerhet om den fremtidige styrken i tilveksten, konkurranse-situasjonen fremover samt utviklingen i prisene på flydrivstoff. Trafikkøkningen og den positive utviklingen i kabinfaktoren viser en fortsatt god etterspørsel, og at vi har fremgang på det kommersielle området, sier administrerende direktør og konsernsjef Mats Jansson.

For ytterligere informasjon om SAS-konsernets trafikktall, vennligst kontakt:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations, tlf +46 8 797 1451

898.300 reisende med SAS Norge i september

SAS Norge transporterte i alt 898.300 passasjerer på sitt ordinære rutenett i september, en økning på 0,9 prosent sammenlignet med september i fjor. I betalte passasjerkilometer var økningen på 0,7 prosent. Kapasiteten ble redusert med 2,6 prosent, og kabinfaktoren gikk opp 2,4 prosentpoeng til 72,0 prosent.

Inklusive charter var passasjerantallet i september 955.000, som var 1,5 prosent flere enn året før. Kabinfaktoren økte 3,2 prosentpoeng til 73,3 prosent.

På det norske rutenettet hadde SAS Norge 671.100 passasjerer, opp 0,1 prosent fra september 2006. I betalte passasjerkilometer (RPK) var det ingen endring, mens kapasiteten (ASK) gikk ned 3,1 prosent. Det førte til en kabinfaktor på 69,9 prosent, mot 67,7 prosent året før.

SAS Norge kunne notere seg for 186.600 passasjerer på de europeiske rutene i september. Økningen var på 2,4 prosent. RPK steg 1,1 prosent, ASK gikk ned 2,0 prosent, og kabinfaktoren på 74,4 prosent var 2,3 prosentpoeng høyere enn for september i fjor.

På de intraskandinaviske rutene økte antall passasjerer med 10,1 prosent til 40.600 passasjerer. Også uttrykt i betalte passasjerkilometer var trafikk-økningen på 10,1 prosent, mens den tilbudte kapasiteten var 3,0 prosent lavere enn i september 2006. Kabinfaktoren gikk opp 8,8 prosentpoeng til 73,9 prosent.

– SAS Norge har aldri hatt flere passasjerer i september måned isolert sett enn hva vi nå har hatt. Tallene våre omfatter for øvrig ikke det betydelige antall passasjerer vi har fløyet for SAS Danmark og SAS Sverige som følge av at våre søsterselskaper måtte sette Dash 8 Q400-flyene på bakken. Vi utnytter også flyressursene bedre ved en stadig forbedring av kabinfaktoren, så utviklingen er positiv, sier administrerende direktør Ola H. Strand i en kommentar.

Hittil i år har SAS Norge transportert 7.736.700 passasjerer inklusive charter, en økning på 2,3 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Cathrine Foss Stene, kommunikasjonsdirektør SAS Norge, tlf +47 95 71 55 16

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here