Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS styrelse skjuter på beslutet om SGS, STS och Spirit

December 17, 2007 18:09

Styrelsen i SAS AB har efter rekommendation från koncernledningen beslutat att skjuta på beslutet om framtida struktur för SAS Ground Services (SGS), SAS Technical Services (STS) samt Spirit (terminalhantering inom SAS Cargo). Dessa strukturfrågor fanns med på agendan för styrelsemötet idag men blev ajournerade till nästa styrelsemöte, den 5 februari nästa år, för att ge mer tid åt att analysera olika alternativ.

– Det är oenighet mellan ledningen och fackföreningarna, speciellt beträffande SGS, om hur den framtida strukturen ska se ut. Trots att vi tillsammans har arbetat kontinuerligt med detta i fyra månader och sett på frågorna från många olika håll, har styrgruppen inte lyckats att komma fram till ett gemensamt förslag. Detta är viktiga frågor som rör många medarbetare i funktioner som är betydelsefulla för att vi ska kunna hålla våra löften till kunderna. Koncernledningen menar därför att det är bäst om styrelsen skjuter på beslutet för att ge mer tid till att analysera olika alternativ, säger SAS VD och koncernchef Mats Jansson.

– Styrelsen menar att det är klokt att följa koncernledningens rekommendation om mer tid för att analysera olika strukturalternativ för SGS, STS och Spirit innan styrelsen behandlar dessa frågor, säger Egil Myklebust, styrelseordförande i SAS AB.

Bakgrund
Framtida struktur av SGS, STS och Spirit är en viktig del av SAS strategi 2011 (S11). Strategin slår fast att SAS ska minska sin komplexitet samt koncentrera sig på sin kärnverksamhet, som är passagerartrafik i Nordeuropa. Som ett led i detta arbete utreds vilken roll och struktur SGS, STS och Spirit ska ha i framtiden.

Arbetet med att utreda framtida organisationsstruktur för de tre dottersällskapen har skett i en bred sammansatt styrgrupp där alla fackföreningar är representerade. Styrgruppen har arbetat med detta kontinuerligt sedan sommaren 2007.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Claus Sonberg, SAS koncernens kommunikationsdirektör
Mobil: +46 70 997 16 60

SAS Group Corporate Communications

Latest news