Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Status kring SAS koncernens Q400 flygplan

September 17, 2007 16:18

Den 9 september var en av SAS Dash 8-400 (Q400) involverad i en olycka i Aalborg.
Den danska haverikommissionen preliminära rapport fastslog den 13 september att olyckan berodde på att en bult som håller fast landningsstället i den hydraulcylinder som fäller ut och drar in stället hade utsatts för korrosion.

Den litauiska haverikommissionen har ännu inte lämnat sin rapport om olyckan som skedde i Vilnius den 12 september.

SAS Family Assistance Team har kontakt med de passagerare som var ombord vid de två olyckstillfällena för att hjälpa och ge stöd där behov finns.

SAS koncernens samtliga 27 stycken Q400 plan står på marken för extra kontroller enligt det luftvärdighetsdirektiv (AD-note) som Transport Canada utfärdade förra veckan. Utbyte av delar av landningsställ sker på samtliga plan, oavsett om fel upptäckts eller ej.

12 flygplan av modell Q400 som befinner sig på utestationer flygs för närvarande tillbaka till baserna i Köpenhamn och Stockholm. Flygningarna utförs av tekniska piloter och efter att SAS egna mekaniker har genomfört vissa nödvändiga kontroller. Flygningarna sker med tillstånd av de skandinaviska myndigheterna.

I slutet av veckan beräknas samtliga koncernens Q400 flygplan vara kontrollerade.
SAS avvaktar OPS-utvalgets beslut om utfärdande av luftvärdighetsbevis. Detta sker när myndigheten anser sig mottagit relevant dokumentation och information.

På grund av den rådande situationen har SAS tvingats ställa in ett stort antal avgångar och vi beklagar den olägenhet detta har orsakat våra kunder. För uppdaterad information om trafiksituationen hänvisas till www.sas.se, www.sas.dk samt www.sas.no.

SAS Group Corporate Communications

Latest news