Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Trekker gebyr mot SAS

December 10, 2007 08:57

Konkurransetilsynet trekker gebyret på 20 millioner kroner mot SAS Norge. Tilsynets anke til lagmannsretten blir også trukket tilbake.Konkurransetilsynet ila SAS et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner våren 2005. Bakgrunnen var at tilsynet mente SAS hadde underpriset sine billetter på ruten mellom Oslo og Haugesund i perioden 1. mai til 13. juni 2004. To år senere frifant Oslo tingrett SAS, men tilsynet anket saken inn for Borgarting lagmannsrett.

Fornøyde med at saken heves
Konkurransetilsynet og SAS Norge er enige om at tingrettens dom ikke vil bli overprøvd av lagmannsretten, og at Konkurransetilsynet dermed trekker sitt overtredelsesgebyr.

– Vi er godt fornøyde med dette utfallet av denne saken. Vi har hele tiden vært uenig i Konkurransetilsynets juridiske og faktiske vurderinger, og opplever at vi fikk støtte for vårt syn da tingretten opphevet vedtaket, sier administrerende direktør Ola Strand i SAS Norge.

Begge gebyrene trukket
Saken startet med Konkurransetilsynets kontroll i SAS’ lokaler i juni 2004. Tilsynets undersøkelser førte til ileggelse av overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner relatert til ruten Oslo-Haugesund, og varsel om vedtak om gebyr på 30 millioner kroner relatert til ruten Oslo-Ålesund. Begge disse sakene er trukket og avsluttet.

——————
Kontaktinformasjon for journalister:
Kommunikasjonsdirektør Cathrine Foss Stene, 95 71 55 16SAS Norge er landets største flyselskap med 440 avganger i døgnet, og er et heleid datterselskap i SAS konsernet. Selskapet driver ruter i Norge, samt mellom Norge og det øvrige Europa. Årlig frakter SAS Norge om lag 10 millioner passasjerer. Resultatet for 2006 var 361 millioner kroner.

SAS Norge har 62 fly, 54 av dem er Boeing 737, 6 er av typen Fokker 50 mens 2 er av typen Avro 70. SAS har omtrent 160 destinasjoner, og SAS Norge opererer 57 av disse direkte i og fra Norge. 17 av destinasjonene innenriks. Om lag 3500 medarbeidere arbeider i selskapet, som har sitt hovedkontor på Fornebu ved Oslo.

SAS Norge lanserte i oktober 12 nye fritidsdestinasjoner i Europa.

Latest news