Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Angående SAS uttalande den 12 september rörande SAS koncernens framtida struktur och de nuvarande spekulationer som finns i medier rörande datum

September 23, 2008 14:39

SAS önskar upprepa följande:

SAS bekräftar att bolaget är i en process där man utvärderar olika strukturella möjligheter för koncernen. Inom denna process för SAS samtal angående en möjlig strukturell lösning.

Det måste betonas att inga beslut är fattade och att inga datum för beslut är fastställda i dagsläget.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS
För ytterligare information:

Sture Stölen, Head of Investor Relations: (46) 70 997 1451
Claus Sonberg EVP Corporate Communications & Investor Relations: (46) 70 997 1660

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here