Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Beslut om strukturförändringar för bolag i SAS koncernen

February 5, 2008 18:15

Styrelsen i SAS AB har idag, fattat beslut om den framtida strukturen för SAS Ground Services (SGS), SAS Technical Services (STS) samt Spirit (terminalhantering inom SAS Cargo).

SGS ska tills vidare vara ett självständigt dotterbolag i SAS koncernen under förutsättning att bolaget inom 18 månader förbättrar ett antal kvalitets- och lönsamhetsmål som ledning och fackföreningar har kommit överens om. Ett av kraven är en kostnadsförbättring i SGS på
omkring 400 miljoner kronor (SEK).

Inom STS kommer det tyngre underhållet av Boeing 737 Classic i framtiden att ske utanför Skandinavien.

SAS frakthantering, Spirit Air Cargo Handling som är en del av SAS Cargo, ska säljas.

– Beslutet om att behålla SGS som ett självständigt dotterbolag i SAS förutsätter att bolaget når de avtalade kvalitets- och kostnadsförbättringarna inom 18 månader. Annars kommer en extern lösning att bli aktuell, t ex genom att ta in en delägare som är verksam inom ground handling-branschen eller genom outsourcing, säger Mats Jansson, SAS VD och koncernchef.

– Implementeringen av strukturförändringarna startar omedelbart, fortsätter Mats Jansson. Utöver det måste vi även driva upp tempot i den kulturella turnaround-processen och genomförandet av Strategi 2011 (S11) i SAS. Vi har använt för lång tid och för mycket resurser på detta strukturbeslut. När vi dessutom upplever hot om olovliga aktioner visar det med all tydlighet att SAS fortfarande har en lång väg att gå innan vi har en företagskultur på plats som är anpassad till konkurrenssituationen.

– Styrelsen ser allvarligt på att långa beslutsprocesser och hot om aktioner riskerar att försena viktiga delar av S11. Strategin ska säkra ett lönsamt och konkurrenskraftigt SAS, säger Egil Myklebust styrelseordförande i SAS AB.

I samband med styrelsebeslutet kommer MBL-förhandlingar med berörda fackföreningar att äga rum.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Claus Sonberg, Kommunikationsdirektör SAS koncernen, +46 8 797 1660

SAS Group Corporate Communications

SGS är Nordens största leverantör av flygplatsrelaterade tjänster på marken för passagerare, bagage och flygplan. SGS har cirka 8 200 anställda.
STS är en ledande leverantör av Maintenance, Repair and Overhaul (MRO-tjänster) till flygindustrin. STS har cirka 2 400 anställda.
SAS Cargo har cirka 1300 anställda och erbjuder transport och fraktlösningar i flygplan, Spirit ingår i SAS Cargo och har 12 terminaler i Skandinavien.

Latest news