Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Försäljningen av Spanair avbruten – SAS koncernen behåller Spanair

June 19, 2008 10:47

Som tidigare kommunicerats i SAS koncernens strategiplan, Strategi 2011, har SAS fört en process med avsikten att avyttra Spanair. Målsättningen för SAS koncernen har varit att slutföra denna process före slutet av andra kvartalet.

På grund av de utmanande marknadsförhållandena inom den spanska flygindustrin, de rekordhöga bränslepriserna och pressen inom finansmarknaden har inte SAS uppnått satta krav och villkor för en avyttring.

SAS VD Mats Jansson kommenterar:
“Värdet som vi kunde realisera återspeglar inte det underliggande värdet som finns i Spanair. Spanair är ett är ett bolag med en konkurrenskraftig kostnadsposition och är det näst största flygbolaget på den spanska marknaden.

Vi har genomfört en mycket noggrann utvärdering och beslutat oss för att överge den nuvarande avyttringsprocessen och fortsätta som en aktiv ägare för att säkerställa ett lönsamt Spanair. ”

Spanair kommer att rapporteras som kvarvarande verksamhet i SAS koncernens redovisning.

För ytterligare information:

Sture Stölen, VP head of SAS investor relations, Tel: +46 8 797 1451

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news