Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förslag från valberedningen i SAS AB till årsstämman 2008. Ny styrelseordförande och ny styrelseledamot.

February 11, 2008 09:00

Valberedningen i SAS AB kommer att till årsstämman den 9 april 2008 föreslå att Generalkonsul Fritz H. Schur utses till ny styrelseordförande i SAS AB. Han föreslås ersätta nuvarande ordförande Egil Myklebust som önskar frånträda sitt styrelseuppdrag. Valberedningen föreslår samtidigt att Dag Mejdell, koncernchef i Posten Norge AS, tillträder som ny styrelsemedlem.SAS styrelseordförande, Egil Myklebust meddelade valberedningen hösten 2006
att han önskade frånträda som styrelseordförande i SAS AB. Av hänsyn till den nytillträdde VDn och koncernchefen Mats Jansson accepterade han på valberedningens anmodan att bibehålla sitt uppdrag fram till årsstämman våren 2008.

Egil Myklebust har hösten 2007 informerat valberedningen att han fasthåller sin önskan om att lämna sitt uppdrag.

Valberedningens ordförande, Björn Mikkelsen kommenterar:
– Egil Myklebust har gjort en stor insats för SAS-koncernen och påtog sig ordförandeskapet i 2001, när företaget var i en kritisk situation. Vi beklagar att han nu önskar att träda tillbaka.

En enhällig valberedning har med bistånd av en extern rekryteringsfirma och efter värdering av såväl kandidater bland nuvarande styrelsemedlemmar som möjliga externa kandidater beslutat att till årsstämman föreslå att Generalkonsul Fritz H. Schur väljs till ny styrelseordförande f��r SAS AB. Fritz H. Schur har varit medlem av styrelsen i SAS AB sedan 2001.

Valberedningen kommer också att föreslå att Koncernchef Dag Mejdell, Posten Norge AS, väljs som ny styrelsemedlem. Man kommer att föreslå omval av samtliga övriga ledamöter.

– Fritz Schur är en erkänt duktig företagsledare. Han har en bred erfarenhet av att verka som ordförande i styrelser för stora företag. Därtill är han väl insatt i SAS verksamhet och de utmaningar som bolaget står inför. Dag Mejdell har en industribakgrund med internationell inriktning. Han har också en gedigen finansiell erfarenhet. Med det förslag som valberedningen framlägger till årsstämman, får vi en styrelse som är mycket väl sammansatt, säger valberedningens ordförande Björn Mikkelsen.

Med dessa förändringar lämnar valberedningen följande förslag till ny styrelse i SAS AB inför årsstämman den 9 april 2008;

Fritz H Schur, Ordförande
Jacob Wallenberg
Anitra Steen
Berit Kjöll
Jens Erik Christensen
Timo Peltola
Dag Mejdell

Valberedningen i SAS AB består av sex representanter för ett antal av bolagets största ägare, som tillsammans äger mer än 60 procent av bolagets aktier. Den består av följande medlemmar;

Björn Mikkelsen, ordförande (Svenska staten)
Conny Karlsson (SEB Fonder, Sverige)
Peter Brixen (Danska staten)
Henrik Normann (Danske Bank)
Morten Kallevig (Norska Staten)
Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Sverige)

Fritz H. Schur, 56, är dansk medborgare och femte generationens innehavare av Fritz Schur Gruppe som stiftades i 1846 och som är verksam inom konsumentprodukter, tekniska komponenter och styrsystem samt fast egendom. Han är samtidigt en av Danmarks mest erfarna styrelseordförande och har genom åren haft ett stort antal styrelseuppdrag och ordförandeposter. Han är nu styrelseordförande i Post Danmark A/S, DONG Energy A/S och F. Uhrenholt Holding A/S m. fl.

Dag Mejdell, 50, är norsk medborgare och koncernchef för Posten Norge AS sedan 2006. Han har tidigare bl.a. varit koncernchef i Dyno Industrier och Dyno Nobel.
Han är styrelsemedlem i Industri Kapital Industrial Advisory Board och i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

SAS Group Corporate CommunicationsSAS Group
Corporate Communications
SE-195 87 Stockholm, Sweden
Telephone: +46-8-797 0000
Fax: +46-8-797 1515
www.sasgroup.net

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here