Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Helseforetakene flyr med SAS og Widerøe

January 5, 2008 08:50

Helseforetakene i Norge har fornyet avtalen om flytransport med SAS og Widerøe, på samtlige strekninger som selskapene flyr i Norge. Kontrakten har en årlig verdi på rundt 300 millioner kroner for SAS Norge og Widerøe.I tillegg er det tilbudt priser til destinasjoner i Skandinavia og Europa. Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på ytterligere 2 år, og gjelder for både pasientreiser og tjenestereiser.

Kontrakten har en årlig verdi på ca NOK 300 millioner for SAS Norge og Widerøe.

Helseforetakene har stort behov for gode og tilpassede reisemuligheter til og fra alle destinasjoner i hele landet. Dette gjelder særlig befordring av pasienter til og fra behandling på sykehus.

SAS og Widerøe dekker til sammen 42 destinasjoner i Norge, med 690 daglige avganger.

Dette er en viktig avtale for SAS og Widerøe, som er glade for den fornyede tilliten fra Helseforetakene.

——————
Kontaktinformasjon for journalister:
Informasjonssjef Thomas Midteide
Telefon: 95 71 71 04
Mail: thomas.midteide@sas.no
SAS Norge er landets største flyselskap med 440 avganger i døgnet, og er et heleid datterselskap i SAS konsernet. Selskapet driver ruter i Norge, samt mellom Norge og det øvrige Europa. Årlig frakter SAS Norge om lag 10 millioner passasjerer. Resultatet for 2006 var 361 millioner kroner.

SAS Norge har 62 fly, 54 av dem er Boeing 737, 6 er av typen Fokker 50 mens 2 er av typen Avro 70. SAS har omtrent 160 destinasjoner, og SAS Norge opererer 57 av disse direkte i og fra Norge. 17 av destinasjonene innenriks. Om lag 3500 medarbeidere arbeider i selskapet, som har sitt hovedkontor på Fornebu ved Oslo.

SAS Norge lanserte i oktober 12 nye fritidsdestinasjoner i Europa.

Latest news