Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Information angående försäljningen av Spanair

May 29, 2008 13:14

SAS koncernen önskar härmed klargöra följande angående försäljningsprocessen av Spanair.
Som tidigare kommunicerats inom SAS koncernens strategiplan, Strategy 2011, har SAS som ambition att avyttra Spanair med målet att få denna process avslutad innan andra kvartalets slut 2008.

Försäljningsprocessen fortsätter med berörda intressenter med samma tidsram. Om SAS inte uppnår en för SAS acceptabel lösning rörande avyttringen, kommer den nuvarande försäljningsprocessen att överges varpå SAS, som ägare, kommer att fortsätta utveckla Spanair.

SAS kommer att fatta beslut kring detta före slutet av juni 2008.

SAS Group Investor Relations

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Head of Investor Relations SAS koncernen, +46 8 797 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here