Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Lägre kabinfaktor och oförändrad yield

September 5, 2008 11:28

SAS koncernens trafik minskade under augusti med 0,7% och antalet passagerare uppgick till 3,3 miljoner. Kapaciteten ökade samtidigt med 2,2% vilket medförde att kabinfaktorn minskade med 2,1 procentenheter till 74,4%.I Scandinavian Airlines sjönk kabinfaktorn med totalt 3,7 p.e. Kabinfaktorn var positiv för Spanair med 2,4 p.e. vilket bland annat beror på lägre kapacitet under augusti.

Yielden i juli var 1% lägre än föregående år. För augusti bedöms yieldförändringen mot föregående år bli oförändrad.

– Den sämre konjunkturen i Skandinavien påverkar både vår kabinfaktor och yield negativt. Vår kapacitetsneddragning kommer successivt att ge effekt, främst på kabinfaktorn, säger Mats Jansson koncernchef och VD SAS.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Trafiktal august 2008.
Udtalelse fra adm. direktør Susanne Larsen SAS i Danmark.

August måneds produktion for det danske SAS selskab (målt i tilgængelige sædekilometre – ASK) lå 0,4% over sidste års produktion. Passagermængden (målt i betalte passagerkilometer) faldt med 3,7% i forhold til august 2007. Den gennemsnitlige kabinefaktor faldt i forhold til august måned sidste år med 2,9 procent-point og endte på 69,2%.

“SAS i Danmark havde i august måned en belægning på 69,2 procent, og det var som forventet.
Vi flyver fortsat med en række store fly på flere tidligere Dash8/Q400-destinationer, og det
påvirker vores kabinefaktor. Samtidig må vi konstatere, at vi også begynder at mærke den
usikre økonomiske udvikling i samfundet siger adm. direktør for SAS i Danmark Susanne Larsen.

Latest news