Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Lavere kabinfaktor og uforandret yield

September 5, 2008 11:24

SAS konsernets trafikk ble redusert med 0,7 prosent i august, og antallet passasjerer var 3,3 millioner. Kapasiteten økte samtidig med 2,2 prosent, noe som medførte at kabinfaktoren gikk ned med 2,1 prosentpoeng til 74,4 prosent.I Scandinavian Airlines falt kabinfaktoren med totalt 3,7 prosentpoeng. Kabinfaktoren i Spanair økte med 2,4 prosentpoeng, noe som blant annet skyldes lavere kapasitet i august.

Yielden i juli var 1 prosent lavere enn sist år. For august ventes yieldforandringen å bli uforandret.

– Den alt svakere konjunkturutviklingen i Skandinavia påvirker etterspørselen, og kabinfaktoren var lavere denne måneden. Våre kapasitetstiltak kommer suksessivt til å få større effekt i løpet av høsten, noe som ventes å støtte fremst kabinfaktorens utvikling, sier Mats Jansson, konsernsjef i SAS.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

857.900 fløy med SAS Norge i august
SAS Norge transporterte 857.900 passasjerer på sitt ordinære rutenett i august, en økning på 0,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Uttrykt i betalte passasjerkilometer var trafikkveksten på 3,8 prosent. Kapasiteten var 10,9 prosent større enn i fjor, og den gjennomsnittlige kabinfaktoren for måneden ble redusert med 4,5 prosentpoeng til 65,5 prosent. Inklusive charter transporterte SAS Norge 913.400 passasjerer i august. Hittil i år har selskapet fløyet i alt 7.185.800 passasjerer, som er 6,0 prosent flere enn i samme periode 2007.

På rutenettet i Norge fløy 582.800 passasjerer med SAS Norge i august. Det var 8,7 prosent færre enn i samme måned 2007. I betalte passasjerkilometer (RPK) var nedgangen på 10,7 prosent. Kapasiteten (ASK) ble redusert med 5,4 prosent, og kabinfaktoren på 66,7 prosent var 3,9 prosentpoeng lavere enn året før.

De intraskandinaviske rutene viste et oppsving på 77,8 prosent i antall passasjerer, til 73.600. Økningen har sammenheng med at SAS Norge fra årsskiftet overtok halvparten av produksjonen på ruten mellom Oslo og København fra SAS Danmark. Dette førte til en kabinfaktor på 61,3 prosent, som var 11 prosentpoeng lavere enn for ett år siden. På Europa-rutene transporterte SAS Norge 201.500 passasjerer i august, en økning på 15,4 prosent. Tilbudt kapasitet var 23,2 prosent høyere enn året før, og kabinfaktoren ble redusert med 4,1 prosentpoeng til 64,8 prosent.

– Vi er fornøyd med veksten vi ser i Europa-trafikken. Tallene for norsk innenriks er påvirket av at vi har foretatt justeringer i ruteprogrammet for å tilpasse oss en lavere etterspørsel, sier administrerende direktør Ola H. Strand i en kommentar.

For ytterligere kontakt

Thomas Midteide, kommunikasjonsdirektør SAS Norge: 95717104

Latest news