Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Luftfartsstyrelsen och SAS ingår avtal om luftburna sjuktransporter

June 26, 2008 11:00

Luftfartsstyrelsen har efter upphandling slutit avtal med SAS om luftburna sjuktransporter, det s.k. Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM). Med hjälp av ett världsunikt koncept som utvecklats av SAS kan ett flygplan byggas om från passagerarflygplan till luftburen sjuktransport på sex timmar.
– Vi är stolta över att Luftfartsstyrelsen valt oss. SAS unika koncept gör det möjligt att snabbt undsätta nödställda varhelst det är nödvändigt, säger Anders Ehrling, VD för SAS Sverige.

Svenska Nationella Ambulansflyget, SNAM, är en resurs som kan användas vid större olyckor, katastrofer eller terroristattacker för att transportera sjuka och skadade. SNAM kan användas både inom Sverige och internationellt när statens ordinarie resurser inte räcker till (inte att förväxla med olika former av ambulansflyg som alltid finns tillgängliga för omedelbart bruk).

Begäran om en flygning med SNAM sker till Luftfartsstyrelsen. Om en flygning är möjlig att genomföra och det finns en finansiär, fattar Luftfartsstyrelsens generaldirektör beslut om insats.

– Vi är glada att avtalet mellan Luftfartsstyrelsen och SAS nu är undertecknat. Formerna för kontakterna mellan myndigheten och flygbolaget vid en insats är nu fastlagda, förklarar Nils Gunnar Billinger, generaldirektör på Luftfartsstyrelsen.

Vid en SNAM-flygning används ett vanligt passagerarflygplan – Boeing 737-800. SAS Technical Services (STS) har utvecklat ett unikt koncept för att på sex timmar kunna bygga om flygplanet till ett avancerat ambulansflygplan. Sjuktransporten har plats för sex allvarligt skadade som kan få intensivvård, ytterligare sex liggande patienter, samt ett 20-tal sittande (lättare skadade eller anhöriga). Konceptet kräver inte att flygplanet modifieras i förväg. Därmed blir urvalet av möjliga flygplan som kan användas större, och beredskapen högre.

Ombord på flygplanet finns, förutom piloter och kabinpersonal, åtta läkare, elva sjuksköterskor, en representant för SNAM-ledningen, en medicintekniker, en flygmekaniker och en så kallad Turn Around Coordinator.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klas Håkansson, projektledare SAS, 070-597 23 00
SAS Sveriges pressjour, 08-797 33 30

Nils Gunnar Billinger, generaldirektör Luftfartsstyrelsen, 0708-99 55 01
Eva-Mari Löfqvist, informatör Luftfartsstyrelsen, 0708-19 23 13
Kort om Luftfartsstyrelsen:
Luftfartsstyrelsen är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar för den civila luftfarten. I detta ingår t ex att ansvara för regler, tillstånd och tillsyn inom svensk luftfart, övervaka, analysera och utvärdera luftfartens utveckling samt även vara expert i frågor som rör bl.a. fysisk planering, miljö, kris- och beredskapsplanering. Luftfartsstyrelsen ansvarar även för flygräddningstjänsten. Luftfartsstyrelsen har ca 290 medarbetare.

Informationsavdelningen Scandinavian Airlines Sverige
_____________________________________________________________
Korta fakta om Scandinavian Airlines Sverige, dotterbolag inom SAS-koncernen:
Årspassagerare: Cirka 6 miljoner
Flygplan: 35
Medarbetare: 2000
Start/landningar: 300 per dag
Destinationer: 52, från och inom Sverige.
Scandinavian Airlines är idag det flygbolag som säljer flest lågprisbiljetter i Sverige.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here