Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Moody's nedgraderar SAS kreditbetyg ett steg med negativa utsikter

November 7, 2008 13:11

SAS kreditvärdighet nedgraderas idag ett steg från B1 till B2 för SAS långfristiga rating. Utsikterna är “negativa” till följd av industrins negativa trend.

Nedgraderingen är huvudsakligen ett resultat från den försämrade resultatutvecklingen vilket beror på höga bränslepriser, överkapaciteten på den Skandinaviska flygmarknaden och den försvagade konjunkturen.

Moody’s ser positivt på SAS koncernens kraftiga åtgärder för att förbättra lönsamheten samt att likviditeten är tillfredsställande.

Nedgraderingen påverkar inte några av SAS koncernens lån eller kreditfaciliteter eftersom dessa inte är knutna till Moodys’s rating.

För ytterligare information
Sture Stølen, VP, Head of SAS Group Investor relations + 46 8 797 1451

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here