Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ny ledamot i valberedningen för SAS AB

October 10, 2008 17:00

Vid årsstämman i SAS AB den 9 april 2008 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning och efterföljande förändringar har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelanden och via bolagets hemsida.

SAS AB har nu informerats om följande ändring:

Den av norska Närings- och Handelsdepartementet nominerade och av årsstämman valda ledamoten i valberedningen, Morten M. Kallevig, har ersatts av Knut J. Utvik, avdelningsdirektör i departementets ägarskapsavdelning.

Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen till valberedningen i SAS AB har aktieägare som nominerat ledamot i valberedningen rätt att byta ut sådan ledamot mot annan att istället utgöra ledamot i valberedningen.

Efter ovanstående ändringar består valberedningen av följande sex personer:

Björn Mikkelsen, Näringsdepartementet, för svenska staten
Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten
Knut J. Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten
Peter Wallenberg Jr, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse
Henrik Michael Normann, för Danske Bank
Anders Rydin, för SEB Fonder

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Phone: (46) 70 997 1451

SAS Group Investor Relations

Latest news