Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Pensionsordning för Norska SAS anställda återförd

November 25, 2008 11:52

En tvist har sedan 2004 pågått mellan Scandinavian Airlines Norge och de kabinanställdas fackförbund NKF (Norsk kabinförening). En för SAS koncernen negativ dom meddelades 2006 i Norska Arbeidsretten. SAS koncernen har sedan dess fört förhandlingar med NKF.

Resultatet innebär att samtliga anställda i Scandinavian Airlines Norge kommer att få pensionsutbetalningen återförd från 66% till 70% med en retroaktiv effekt från och med första december 2004.

Detta innebär för SAS koncernen en negativ ekonomisk engångseffekt på 130 MSEK och därefter 30 MSEK årligen.

SAS Group Investor Relations

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor relations + 46 8 797 1451

Latest news