Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS Cargo erkänner överträdelse av amerikanska konkurrensregler

June 26, 2008 16:56

Som tidigare meddelats i årsrapporter och delårsrapporter från SAS-koncernen utreder Europeiska kommissionen och USA:s justitiedepartement ett antal parter i flygfraktbranschen, däribland SAS’ fraktverksamhet, för brott mot konkurrensreglerna.
Fraktbolaget SAS Cargo Group A/S, dotterbolag till SAS Group, har nu ingått ett avtal med det amerikanska justitiedepartementet och erkänt vissa överträdelser av de amerikanska konkurrensreglerna. Genom avtalet accepterar SAS Cargo att betala 52 MUSD i böter. Erkännandet och bötesbeloppet gäller företagets agerande från februari 2002 till och med februari 2006.

Bötesbeloppet har reducerats på grund av att SAS har samarbetat med justitiedepartementet i utredningen och tagit på sig ansvaret för det kritiserade agerandet. Justitiedepartementet har också beaktat SAS arbete med att ta fram ett ännu bättre system för att tillförsäkra att samtliga medarbetare i SAS-koncernen följer konkurrensreglerna. SAS har redan vidtagit mängder av åtgärder för att internt stärka efterlevnaden av reglerna. SAS kommer att fortsätta sitt samarbete med de amerikanska myndigheterna i deras fortsatta utredningsarbete kring andra flygfraktbolag.

– Att bryta mot konkurrensreglerna är och har alltid varit fullständigt oacceptabelt och jag fördömer det förbehållslöst. SAS har i många år haft en strikt policy med olika kontrollsystem för att följa konkurrensreglerna. Det är mycket olyckligt och ett allvarligt problem att vår policy inte tillfullo har efterlevts i det här fallet, säger SAS’ koncernchef och vd Mats Jansson.
Mats Jansson uppger också att SAS har stärkt sitt kontinuerliga arbete med att följa konkurrensreglerna inom samtliga delar av organisationen genom ytterligare utbildning av personalen och fler kontrollsystem.

SAS Cargos erkännande av överträdelsen blir slutpunkten på det amerikanska justitiedepartementets utredning av SAS fraktverksamhet. En fristående utredning pågår även av EU kommissionen. Även här samarbetar SAS med myndigheten. Den 20 december 2007 utfärdade EU kommissionen en formell anklagelseskrift till ett stort antal flygbolag, däribland SAS Cargo. I skriften hävdade kommissionen att vissa av de arbetssätt i flygfraktsbranschen som undersökts bryter mot EU:s konkurrensregler. SAS Cargo har lämnat sitt svar.

Kommissionens beslut beräknas tidigast komma i slutet av 2008. Det går inte att i nuläget förutse hur kommissionens utredning påverkar SAS, men med hänsyn till anklagelsernas karaktär kommer en för SAS ogynnsam utgång sannolikt att medföra en betydande negativ finansiell effekt för SAS.

SAS Group Corporate Communications
För ytterligare information, vänligen kontakta
Claus Sonberg, kommunikationsdirektör SAS koncernen, +46 8 797 1660

Latest news