Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS deltar i en global arbetsgrupp för att påskynda utvecklingen av förnyelsebara flygbränslen

September 25, 2008 09:00

SAS har, tillsammans med ledande flygbolag, flygplanstillverkaren Boeing och bränsleutvecklaren Honeywell UOP, etablerat en arbetsgrupp med syfte att accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av nya långsiktigt hållbara flygbränslen.Med stöd från de globala miljöorganisationerna Världsnaturfonden (WWF) och Natural Resources Defense Council (NRDC) kommer ”the Sustainable Aviation Fuel User Group” att sträva efter att påskynda utvecklingen för att möjliggöra kommersiellt användande av förnyelsebara flygbränslen som reducerar utsläppen av växthusgaser och minskar beroendet av fossila flygbränslen.

I arbetsgruppen ingår flygbolagen; Air France, Air New Zealand, All Nippon Airways, Cargolux, Continental Airlines, Gulf Air, Japan Airlines, KLM, SAS och Virgin Atlantic Airways som tillsammans står för ungefär 15 procent av den kommersiella flygbranschens bränsleförbrukning.

– Vi välkomnar flygbranschens strävan att minska sina utsläpp av växthusgaser och uppskattar att de arbetar för att säkra att produktionen av förnyelsebara flygbränslen blir långsiktigt hållbar, säger Jean-Philippe Denruyter, WWF Global Bioenergy Coordinator and Steering Board Member of the Roundtable on Sustainable Biofuels.

Samtliga gruppmedlemmar har undertecknat ett upprop som förväntar att de förnyelsebara flygbränslen som utvecklas och kommersialiseras fungerar minst lika bra som de fossila flybränslen som finns tillgängliga på marknaden i dag. Vidare förväntas att de förnyelsebara flygbränslenas livscykel har betydligt lägre växthusgasutsläpp än i dag och en minimal inverkan på eko-systemet. Det innebär i praktiken att produktionen inte skall konkurrera med matproduktion, använda så lite landareal, vatten och energi som möjligt, samt inte använda sig av dricksvatten. Dessutom förväntar sig gruppen att produktionen genomförs på ett sätt som säkrar långsiktig social och ekonomisk hållbarhet.

– Vi har under flera års tid deltagit i en rad utvecklingsprojekt med målsättningen att finna ett långsiktigt hållbart flygbränsle. Vi tar med oss all erfarenheten i arbetsgruppen och fokuserar nu all kraft på att tillsammans finna lösningar för en hållbar framtid”, säger Niels Eirik Nertun, SAS Koncernens miljöchef.

Arbetsgruppen har initierat två forskningsprojekt. Ett kommer att genomföras av Yale University’s School of Forestry & Environmental Studies och skall resultera i en grundlig utvärdering av att använda jatropha curcas som källa i ett förnyelsebart flygbränsle. I utvärderingen kommer hela livscykeln av växthusgasutsläpp att analyseras såväl som den socioekonomiska påverkan som uppstår där träden odlas. På samma sätt kommer NRDC att utvärdera alger som källa i ett förnyelsebart flygbränsle.

Både jatropha curcas och alger kan vara två viktiga källor i en portfölj av förnyelsebara källor som kan användas i raffineringsprocesser utvecklade av exempelvis Honeywell.

– Ett av SAS koncernens sex miljömål är att vara bland de första flygbolagen att påbörja inblandning av ett förnyelsebart flygbränsle i kommersiella flygningar. Syftet är att stödja vårt miljöstrategiska mål om att halvera våra utsläpp av växthusgaser per passagerarkilometer år 2020. Nu är vi ett steg närmare att realisera vårt miljöstrategiska mål, avslutar Niels Eirik Nertun

Läs mer om SAS Koncernens hållbarhetsarbete på: https://www.sasgroup.net/miljo
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niels Eirik Nertun, SAS Koncernens miljöchef, +47 64 81 78 12
SAS Sveriges pressjour, +46 8 797 33 30

Informationsavdelningen Scandinavian Airlines Sverige

Latest news