Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS dømt i tingretten

May 20, 2008 14:23

I Asker og Bærum tingrett er SAS Norge dømt til å betale Norwegian 132 millioner kroner i erstatning i et sivilt søksmål.

– Akkurat nå bruker vi alle kreftene våre på å håndtere konsekvensene av Avinor-streiken, og vi må gjennomgå premissene i dommen når tilstanden i norsk luftfart er normalisert. Men det er svært sannsynlig at vi anker denne dommen, sier administrerende direktør i SAS Norge, Ola Strand.

Søksmålet Norwegian har reist har bakgrunn i et ulovlig innsyn i systemet Amadeus for flere år siden. SAS har beklaget ulempene Norwegian har hatt i forbindelse med saken, men avviste i retten at dette har medført noe økonomisk tap.

– Norwegian ga oss i sin tilgang til Amadeus, men Høyesterett har slått fast at vi ikke hadde anledning til å bruke denne tilgangen slik den ble brukt. Vi erkjenner at vi har gjort en feil, og beklager det på det sterkeste. Men vi har selvsagt aldri gjort noe for å skade Norwegian, og vi mener vi heller ikke har påført Norwegian tap, sier Strand.

——————
Kontaktinformasjon for journalister:
Kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide
Telefon: 95 71 71 04
Mail: thomas.midteide@sas.no
SAS Norge er landets største flyselskap med 440 avganger i døgnet, og er et heleid datterselskap i SAS konsernet. Selskapet driver ruter i Norge, samt mellom Norge og det øvrige Europa. Årlig frakter SAS Norge om lag 10 millioner passasjerer. Resultatet for 2007 var 912 millioner kroner.

SAS Norge har 62 fly, 54 av dem er Boeing 737, 6 er av typen Fokker 50 mens 2 er av typen Avro 70. SAS har omtrent 160 destinasjoner, og SAS Norge opererer 58 av disse direkte i og fra Norge. 17 av destinasjonene er innenriks. Om lag 3500 medarbeidere arbeider i selskapet, som har sitt hovedkontor på Fornebu ved Oslo.

SAS Norge åpner 15 nye fritidsdestinasjoner i Europa i år.

Latest news