Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen avyttrar sitt innehav i airBaltic till ledningen

December 18, 2008 17:45

SAS koncernen har idag beslutat att avyttra sitt innehav i airBaltic, uppgående till 47,2%, till ledningen i airBaltic.
Försäljningspriset uppgår till MLAT 14 ( Ca 220 MSEK). Likviden skall senast erläggas 31 januari, 2009. Transaktionen innebär för SAS koncernen en positiv resultateffekt uppgående till 175 miljoner SEK. SEB Enskilda har agerat som finansiell rådgivare åt SAS koncernen i denna transaktion.

– Denna avyttring ligger helt i linje med koncernens strategi rörande ägarmajoritet i våra flygbolag. Vi är glada över att ha utvecklat airBaltic till ett starkt flygbolag inom Baltikum under SAS ägarskap. Vi är samtidigt övertygade om att den nya ägaren kommer att utveckla företaget i en positiv riktning, säger Mats Jansson koncernchef och VD SAS koncernen.

– Vi är mycket nöjda med att ha uppnått en lösning rörande företagets ägarstruktur så att vi kan fortsätta att utveckla företaget. Glädjande är även att vi kan meddela att air Baltic kommer att fortsätta sitt kommersiella samarbete med SAS koncernen mellan Skandinavien och Riga, säger Bertolt Flick VD i airBaltic.

SAS Group Investor Relations

Latest news