Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen avyttrar sitt kvarvarande innehav i SAS Component

June 27, 2008 14:30

År 2005 avyttrade SAS 67 % av sitt innehav i SAS Component, som nu bytt namn till ST Aerospace Solutions (Europe) A/S, till Singapore Technologies Aerospace Ltd (ST Aerospace), ett dotterbolag till Singapore Technologies Engineering Ltd.

SAS har nu valt att avyttra sitt kvarvarande innehav i SAS Component till ST Aerospace för totalt 28,3 miljoner EURO. Transaktionen har genomförts i enlighet med tidigare ingående avtal.

SAS Group Investor Relations

För ytterligare information:

Sture Stölen: +46 8 797 1451
Head of SAS Group Investor Relations

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here