Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen avyttrar sitt kvarvarande innehav i SAS Component

June 27, 2008 14:30

År 2005 avyttrade SAS 67 % av sitt innehav i SAS Component, som nu bytt namn till ST Aerospace Solutions (Europe) A/S, till Singapore Technologies Aerospace Ltd (ST Aerospace), ett dotterbolag till Singapore Technologies Engineering Ltd.

SAS har nu valt att avyttra sitt kvarvarande innehav i SAS Component till ST Aerospace för totalt 28,3 miljoner EURO. Transaktionen har genomförts i enlighet med tidigare ingående avtal.

SAS Group Investor Relations

För ytterligare information:

Sture Stölen: +46 8 797 1451
Head of SAS Group Investor Relations

Latest news