Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen resultat för andra kvartalet blev 262 MSEK.

August 14, 2008 08:03

Nyckeltal från SAS koncernens andra kvartalsrapport idag:

· Resultat före engångsposter uppgick för andra kvartalet till 262 (806) MSEK, en försämring med 544 MSEK
· Koncernen transporterade 11,6 miljoner passagerare, en ökning på 5,2%

Till följd av de rekordhöga bränslepriserna och avmattning i konjunkturen förstärker SAS sitt kortsiktiga åtgärdsprogram, Profit 2008, till 1,5 miljarder i resultateffekt under 2008.

Effekter av Profit 2008:
– Kapacitetsneddragning utökad från 11 till totalt 18 flygplan från hösten 2008
– Kapacitetsneddragningen motsvarar 10% nedgång i produktionen
– En reduktion av antal heltidstjänster från 1000 till 1500

Dessutom genomför Spanair ett program om 90 MEUR med full effekt under 2009.
Det görs även en reduktion på 15 flygplan (ca 25% av kapaciteten) i Spanair vilket medför att den totala reduktion på koncernnivå inklusive Spanair uppgår till 33 flygplan och en total reduktion på 2500 heltidstjänster.

Mats Jansson, VD och koncernchef kommenterar:

Det råder inget tvivel om att situationen inom flygindustrin är allvarlig och förmodligen den svåraste någonsin. Kapacitetsneddragningen skall ses i ljuset av en förväntan om ytterligare
ekonomisk avmattning under 2008 och 2009.Vi är fortsatt finansiellt stabila med tillfredställande kassalikviditet, men det är avgörande att vi på kort sikt genomför åtgärderna inom P08 för att därmed kunna implementera vår långsiktiga strategi “Strategi 2011”.

Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news