Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernen resultat för tredje kvartalet var marginellt positivt.

November 5, 2008 08:01

Nyckeltal från SAS koncernens tredje kvartalsrapport idag:

• Resultat före engångsposter uppgick för tredje kvartalet till 101 (553) MSEK, en försämring med 452 MSEK

• Koncernen transporterade 9,8 miljoner passagerare, en minskning med 5,4%

SAS Koncernens resultat under tredje kvartalet blev som väntat endast marginellt positivt på operativ nivå, 101 MSEK EBT före engångsposter. Förklaringen till resultatnedgången i tredje kvartalet är densamma som tidigare under året, konjunkturutvecklingen som både påverkar den totala efterfrågan samt ger ett förändrat beteendemönster hos affärsresenärerna och fortsatt högt oljepris under perioden.

Mats Jansson, VD och koncernchef kommenterar:

Vårt resultat för kvartalet är naturligtvis inte tillfredställande, men dock positivt på operativ nivå. Mot bakgrund av den pågående finanskrisen, försvagad konjunkturutveckling samt överkapacitet inom flygmarknaden har SAS koncernens goodwill samt skattefodran avseende Spanair skrivits ned med 1 959 MSEK. Nedskrivningen påverkar inte SAS likviditet.

Vi upplever nu en tredimensionell kris. Den finansiella krisen har kommit ovanpå krisen i branschen och förstärker den negativa konjunkturutvecklingen. Utöver detta har vi våra egna SAS specifika problem och utmaningar som vi nu adresserar genom att tidigarelägga återstående åtgärder i S11 med fokus på att eliminera återstående kostnadsgap.

Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here