Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens årsredovisning för 2007 godkänd

March 3, 2008 17:30

Vid dagens styrelsemöte i SAS AB framlades och godkändes SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för 2007.

Årsredovisningen för 2007, omfattande SAS koncernen, finns nu tillgänglig som .pdf på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations/Shareholders Meeting och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare och andra intressenter.

Förslag till utdelning

SAS koncernens utdelningspolicy är att 30-40% av resultatet efter skatt ska delas ut till aktieägarna . Styrelsen föreslår dock till årsstämman att utdelning till SAS AB:s aktieägare ej lämnas för verksamhetsåret 2007. Detta motiveras av att ett finansiellt handlingsutrymme är av stor vikt för att hantera kommande omstruktureringar och investeringar.

Årsstämma

Årsstämman i SAS AB avhålls den 9 april 2008 kl 15.00 på SAS koncernens huvudkontor, Frösundaviks allé 1, Solna. Aktieägare äger även rätt att delta på stämman från lokal i Köpenhamn (Radisson SAS Falconer) och i Oslo (Radisson SAS Plaza Hotel).

För ytterligare information:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor relations, + 46 8 797 1451

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS
www.sasgroup.net

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here