Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens finansiella kalender 2009

December 30, 2008 17:00

SAS koncernen kommer under 2009 att avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2008, 2009-02-03
Årsredovisning 2008, 2009-03-03
Delårsrapport jan-mar 2009, 2009-04-28
Delårsrapport apr-jun 2009, 2009-08-12
Delårsrapport jul-sep 2009, 2009-11-05

Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras att äga rum den 31 mars 2009.

Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2009 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december månad kommer att publiceras den 12 januari 2009).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calendar

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here