Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens resultat för första kvartalet: –973 MSEK - Åtgärdsprogram Profit 2008 utökas till 1,1 mrd. SEK

April 29, 2008 08:02

Nyckeltal från SAS koncernens första kvartalsrapport idag:
• Resultat före engångsposter uppgick för perioden till -973 (-94) MSEK, en försämring med 879 MSEK
• Koncernen transporterade 7,3 miljoner passagerare, en ökning på 2,4%Som ett resultat av de snabbt stigande bränslepriserna, ökad överkapacitet och därmed press på yielden har SAS utökat det i februari aviserade åtgärdsprogrammet som samlats under benämningen – Profit 2008.
Huvudpunkter i Profit 2008:
• Total bedömd resultateffekt 2008 1,1 mrd SEK.
• Kapacitetsneddragning på 11 flygplan från hösten 2008 samt att ett planerad introduktion av ett ytterligare långdistansflygplan skjuts fram i tiden
• En övertalighet om cirka 1 000 heltidstjänster.

Mats Jansson, VD och koncernchef kommenterar:
“För att vända resultatutvecklingen och hantera den utmanande marknadssituationen genomför vi ett antal kortsiktiga åtgärder som vi samlat under benämningen – Profit 2008. Dessa åtgärder skall ge en resultateffekt 2008 på 1,1 miljard SEK innefattande prisanpassningar, förändringar i trafikprogram, ytterligare effektiviseringar av overhead samt att vi ställer in och skjuter fram vissa planerade aktiviteter. Sammantaget reduceras antalet tjänster med ca 1000 heltidstjänster.

Det är samtidigt viktigt hålla kursen inom S11 för att säkerställa att vi kan utveckla SAS till ett ännu starkare och konkurrenskraftigare flygbolag.

Se delårsrapporten på www.sasgroup.net för ytterligare detaljerad information.
SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here