Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens spanska dotterbolag Spanair meddelar idag följande: Spanair genomför åtgärder för att hantera den ekonomiska krisen och rekordhöga flygbränslepriser

July 16, 2008 12:13

Spanairs ledning meddelade idag om åtgärder för att hantera den ekonomiska krisen som flygbolagsindustrin går igenom till följd av de rekordhöga flygbränslepriserna och minskad efterfrågan. För att säkerställa bolagets framtida lönsamhet innebär planen en reduktion av kapacitet och medarbetare.

Åtgärderna baseras på fyra strategiska pelare: dimensionering av flygplanskapacitet, kostnadsreduktioner, förbättrad effektivitet och intäktsåtgärder. Som en nödvändig åtgärd för att stoppa företagets förluster vilket stärkts av de rekordhöga flygbränslepriserna beräknar Spanair att ta ut 15 flygplan ur trafik under september och oktober. Den totala resultateffekten 2009 från åtgärderna beräknas bli 90 MEUR.

Spanair kommer därmed att lägga ned nio olönsamma linjer (Madrid- Wien, Madrid-München, Madrid-Girona, Madrid- San Sebastián, Madrid-Granada, Madrid-Oviedo, Barcelona-Zürich, Bilbao- Málaga och Bilbao-Jerez) på grund av att nuvarande och framtida efterfrågan inte är tillräcklig för motivera fortsatt trafik.

Efter kapacitetsreduktionen kommer Spanair att fortsatt bibehålla över 80% av nuvarande nätverk, och kommer fortfarande att vara det näst största flygbolaget i marknaden med 260 dagliga flighter till 48 destinationer.

“Jag är stolt över att Spanair i detta utmanande klimat leder utvecklingen med att normalisera kapaciteten i den spanska marknaden och samtidigt kan bibehålla positionen som det ledande fullservicebolaget från Barcelona och som det näst största flygbolaget från Madrid,” säger Marcus Hedblom, VD Spanair

Genomförandet av planen, vars huvudsakliga riktlinjer har presenterats idag för medarbetare och fackliga representanter kommer att innebära en reduktion av cirka 900 heltidstjanster.

Bolaget kommer att fortsätta att arbeta på att definiera konkreta åtgärder inom planen för att starta förhandlingar med fackliga representanter för att genomföra åtgärderna under september.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stölen, Phone: (46) 70 997 1451
Adolfo Lázaro, Phone: (34) 971745170 or (34) 690676257
Ana Martín-Pintado, Phone: (34) 971745170 or (34) 618256984

SAS Group Investor Relations

Latest news