Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för april 2008: God tillväxt, lägre kabinfaktor och högsta punktlighet sedan 2005

May 8, 2008 11:11

SAS koncernens flygbolag transporterade 17,9% fler passagerare under april än förra året. Tillväxten beror delvis på infallandet av påsken i mars. För perioden mars-april ökade antalet passagerare med 5,6%. Yielden för samma period (mars-april) bedöms sjunka med ca 5% jämfört med föregående år.

Kabinfaktorn försämrades med 2,8 procentenheter jämfört med föregående år och uppgick till 69,1%.

– Den underliggande trafikutvecklingen är positiv med tanke på att vi ser att konkurrensen och överkapaciteten ökar. Speciellt glädjande i april är dock att vår punktlighet uppnådde den högsta nivån sedan augusti 2005. Detta visar att våra kvalitetshöjande åtgärder börjar ge resultat. Vi implementerar nu med full kraft åtgärderna inom Profit 2008 parallellt som vi genomförStrategi 2011, säger Mats Jansson, VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

God tillväxt, men lägre kabinfaktor under april för SAS Sverige
Under april ökade antalet passagerare för SAS Sverige. Såväl inrikeslinjerna som de intraskandinaviska och Europeiska linjerna ökade . Tillväxten syntes framför allt på de intraskandinaviska linjerna samt semesterdestinationerna i mellersta
och södra Europa. Inrikesdestinationerna i norra Sverige: Luleå, Skellefteå, Kiruna och Umeå gick bra med kabinfaktorer på 70 % eller mer .

– Vi ser att kabinfaktorerna generellt sjunker jämfört med förra året. Med kraftigt höjda bränslekostnader blir det allt viktigare att fylla flygplanen och att varje destination och varje flygning är lönsam, säger Susanne Dahlberg kommersiell chef för SAS Sverige.

SAS Sverige införde från och med den 6 maj ett bränsletillägg för att kompensera för de kraftigt ökade bränslepriserna. Bränslepriset redovisas separat tillsammans med skatter i samband med bokning. Bränsletillägget är 10 Euro för inrikesflygningar samt 15 Euro för Intraskand/Europadestinationer.

Latest news