Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för december 2007: God trafikväxt och stabil yield men kabinfaktorn något påverkad av ökad säteskapacitet

January 9, 2008 11:07

SAS koncernens flygbolag transporterade 2,7 miljoner passagerare under december 2007, 0,3% fler än 2006. Under helåret 2007 ökade antalet passagerare med 5,2% och uppgick till 41,1 miljoner, vilket är mer än någonsin. Trafiken (RPK) ökade med 2,9%.

Till följd av ersättningen av Q400 blev säteskapaciteten högre än planerat på grund av större flygplanstorlek vilket påverkade kabinfaktorn för månaden. Kabinfaktorn minskade med 0,3 procentenheter till 65,8%, men var positiv för SAS International, SAS Norge, Widerøe, airBaltic och Spanair.

– Trafiken och yielden fortsatte att utvecklas positivt under 2007 och för december. Kommersiella satsningar, god marknadsutveckling samt nya kommersiella satsningar är de viktigaste orsakerna bakom tillväxten. Utvecklingen är glädjande, men osäkerhet kvarstår om den framtida styrkan i tillväxten, konkurrenssituationen framöver samt de höga flygbränslepriserna som är en ökande utmaning, säger Mats Jansson, VD och koncernchef.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Skandinavientrafiken uppåt för SAS Sverige
SAS Sveriges kapacitet och intäkter har ökat under december månad 2007 jämfört med samma månad under 2006. Kapacitetsökningen är delvis en konsekvens av större ersättningsflygplan för Q400, men också av en faktisk ökning av antalet frekvenser och destinationer. De större ersättningsflygplanen bidrar dock till en lägre kabinfaktor jämfört med föregående år.

– Vi ser att trafiken på Europa har haft en hög efterfrågan, där vi kan konstatera att våra flygningar på Sydeuropa under julhelgerna har varit väldigt efterfrågade, säger Susanne Dahlberg, kommersiell chef för SAS Sverige.

Under december så är SAS Sverige även åter tillbaka i ordinarie trafikprogram, efter några månader med inställda flighter och triangelflygningar.

För mer information var god kontakta:
Susanne Dahlberg, kommersiell chef, Scandinavian Airlines Sverige, tel +46 70 997 5074
Scandinavian Airlines Sveriges presstjänst, tel +46 8 797 3330

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here