Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för juli 2008:Positiv yield och fortsatt tillväxt

August 7, 2008 11:01

SAS koncernens trafik ökade under juli med 2,7% och antalet passagerare uppgick till 3,5 miljoner. Kapaciteten ökade samtidigt med 4,9% vilket medförde att kabinfaktorn minskade med 1,7 procentenheter till 78,9%.Yielden i juni förbättrades med 1,3% till följd av införda flygbränsletillägg och kapacitetsåtgärder. För juli bedöms yieldförändringen bli ytterligare något positiv.

– Det är positivt och förväntat att yielden börjat stabilisera sig, även om kabinfaktorn var något svagare under månaden. Våra kapacitetsåtgärder kommer successivt att få större effekt under hösten vilket förväntas stödja yielden och kabinfaktorns utveckling, säger Mats Jansson koncernchef och VD SAS.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news