Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för maj 2008: Ökad passagerartrafik med svagare Yield

June 10, 2008 11:02

SAS koncernens trafik ökade med 12,5% under maj jämfört med förra året och kabinfaktorn förbättrades med 0,7 procentenheter till 71,7%. Starkast var tillväxten i airBaltic samt i SAS Sverige delvis på grund av konflikten i maj förra året.

Totalt antal transporterade passagerare ökade med 5,8% till 2,9 miljoner. Yielden under maj bedöms dock sjunka med cirka 5-6%.

– Ökningen av passagerartrafiken visar att marknadsutvecklingen fortsatt är relativt god, samtidigt som vår produkt är efterfrågad. Kabinfaktorn ökar vilket är glädjande. Yielden minskar dock, men vi har infört bränsletillägg som successivt kommer att stödja yielden framöver. I vårt åtgärdsprogram Profit 2008, som lanserades i april, ingår dessutom att från och med hösten reducera kapaciteten med 6-7% vilket ytterligare kommer att stödja yieldens utveckling positivt framöver , säger Mats Jansson, VD och koncernchef.

För ytterligare inforation om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Norra Sverige åter glädjeämne – SAS framgång med semesterflyget till Sydeuropa fortsätter

SAS Sverige har ökat kapaciteten på både inrikes och europalinjerna vilket ger ett positivt utfall, med en ökad tillströmning av passagerare.

– På våra inrikeslinjer är det framför allt destinationerna i norra Sverige som har gått riktigt bra. Återigen är de Skellefteå och Kiruna som är draghästar med ökningar långt över genomsnittsdestinationerna i Sverige, säger Susanne Dahlberg, kommersiellt chef på SAS Sverige.

Norden och Europa utvecklas positivt. Finland och de nyöppnade linjerna till Norge ger ett ökande antal passagerare, men det är framför allt semesterflyget till och från Sydeuropa som går väldigt bra med en kraftig ökning i både kapacitet och passagerare.

– Vi har lyckats väldigt bra med linjerna till Sydeuropa som har en positiv utveckling. Vi vet att mer än 30 % av de nordiska resenärerna tycker det blir billigare att sätta ihop sin resa själv. Det i kombination med vårt linjenät gör SAS Sverige till ett mycket bra komplement till det traditionella charterresandet, säger Susanne Dahlberg.

För mer information var god kontakta:
Susanne Dahlberg, kommersiell chef, Scandinavian Airlines Sverige, tel +46 70 997 5074
Scandinavian Airlines Sveriges presstjänst, tel +46 8 797 3330

Latest news