Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för november 2008: Kraftiga kapacitetsjusteringar kompenserar till viss del en svagare efterfrågan

December 5, 2008 11:04

SAS koncernens trafik minskade under november med 12,9 % och antalet passagerare uppgick till 2,7 miljoner. Kabinfaktorn minskade under månaden med 1,4 procentenheter och uppgick till 64,5 %. För oktober månad var yielden för Scandinavian Airlines 1,3 % högre än föregående år. Att efterfrågan minskar syns tydligt på den interkontinentala trafiken i framförallt Asien

Scandinavian Airlines reducerade kapaciteten med 6,8 % under månaden, vilket till viss del kompenserar den lägre efterfrågan. Trots detta sjönk Scandinavian Airlines kabinfaktor med 2,4 p.e och uppgick till 66,4 %. Spanairs kapacitet reducerades med 26.2%, vilket är en viktig del i de omfattande resultatåtgärderna för bolaget.

– Kapaciteten minskade totalt inom koncernen med 11 % vilket är helt nödvändig anpassning till den kraftiga konjunkturförsvagningen vi nu ser. Vi kan inte utesluta ytterligare kapacitetsanpassninger under 2009. Att yielden var upp 1,3 % är positivt i denna utmanande miljö, säger Mats Jansson koncernchef och VD SAS Koncernen.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

———————————————–

Högre beläggning ombord hos SAS Sverige

Beläggningen ombord på SAS Sveriges flygplan ökade totalt sett i november med tre procentenheter jämfört med samma månad förra året.
Trots tre dagar med extremt svårt snöoväder över Stockholm når SAS Sverige en punktlighet sett till hela månaden på 85 procent.

– Att beläggningen ökar visar att vi utnyttjar vår flygplansflotta mer effektivt och att vi flyger på destinationer och tider som kunderna efterfrågar. Vi vet att kunderna värderar sin tid högt, därför är det också glädjande att konstatera att SAS numera tillhör Europas punktligaste flygbolag, säger Tobias Jönsson, tf kommersiell chef för SAS Sverige.

SAS Sverige totalt: Utbudet utryckt i flugna stolskilometer (ASK) minskade med 14 procent medan efterfrågan uttryckt i betalda passagerarkilometer (RPK) minskade med nio procent. Beläggningen ombord ökade med fyra procentenheter till 67,5 procent.

Europatrafiken: Flugna stolskilometer minskade med 11 procent medan betalda passagerarkilometer minskade med 6 procent. Beläggningen ombord ökade med tre procentenheter till 67 procent.

Till och från övriga skandinaviska länder: Flugna stolskilometer minskade med 10 procent medan betalda passagerarkilometer minskade med 12 procent. Beläggningen ombord minskade med två procentenheter till 62 procent.

Inrikestrafiken: Flugna stolskilometer minskade med 20 procent medan betalda passagerarkilometer minskade med 13 procent. Beläggningen ombord ökade med fem procentenheter till 69 procent.

För mer information:
Tobias Jönsson, kommersiell chef SAS Sverige, 0709 – 97 20 51
Niclas Härenstam, presschef SAS Sverige, 0709 – 97 18 25

Latest news