Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för oktober 2008: Ökad yield men lägre kabinfaktor

November 7, 2008 11:08

SAS koncernens trafik minskade under oktober med 8,8% och antalet passagerare uppgick till 3,2 miljoner. Kabinfaktorn uppgick under månaden till 69%, en nedgång med 3,7 procentenheter. För september månad var yielden för Scandinavian Airlines 6.9% högre än föregående år. Under oktober förväntas yielden bli positiv men något lägre än i september.

I Scandinavian Airlines sjönk kabinfaktorn med totalt 4,1 p.e och uppgick till 70.6%. Spanairs bokningar visar på en fortsatt förbättring och närmar sig nu normalare nivåer men dock till en lägre yield. Spanairs kapacitet reducerades med 22.3% och visar att de omfattande sparåtgärderna löper enligt plan. Scandinavian Airlines kapacitetsreduktioner genomförs från slutet av oktober och har ännu ingen effekt på kabinfaktorn.

– Trafiktalen för oktober visar att våra åtgärder börjar ger effekt framförallt på yielden som var upp 6,9% i september och förväntas öka även i oktober. Samtidig var vår punktlighet den bästa sedan augusti 2004. Vi förväntar oss att kommande kapacitetsanpassningar kommer att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan, säger Mats Jansson koncernchef och VD SAS.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

——————————————————–

<b>SAS Danmark</b>

Oktober måneds produktion for det danske SAS selskab (målt i tilgængelige sædekilometre – ASK) lå 2,8% under sidste års produktion. Passagermængden (målt i betalte passagerkilometer) faldt med 7,2% i forhold til oktober 2007. Den gennemsnitlige kabinefaktor faldt i forhold til oktober måned sidste år med 3,2 procent-point og endte på 67,4%.Trafiktallene for oktober 2008 er stadig påvirket af Q400 situationen, der har afstedkommet indsættelse af større fly på flere destinationer.

I januar overgik halvdelen af København-Oslo ruten til SAS norske selskab, hvilket påvirker SAS Danmarks trafiktal negativt i hele 2008.
Korrigeret herfor vil SAS Danmark’s trafiktal vise et fald på 3,8% i antal passagerer i oktober måned i forhold til oktober måned 2007.

Udtalelse fra adm. direktør for SAS i Danmark, Susanne Larsen til trafiktal for oktober måned.

“På flere tidligere Dash8/Q400-destinationer, flyver vi fortsat med store fly, og det påvirker selvfølgelig vores kabinefaktor. Derfor er belægningsprocenten på 67,4 i september måned som forventet. Halvdelen af København-Oslo ruten er overgået til SAS norske selskab, hvilket påvirker SAS Danmarks trafiktal i hele 2008,” siger adm. direktør for SAS i Danmark Susanne Larsen.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here