Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för oktober 2008: Ökad yield men lägre kabinfaktor

November 7, 2008 11:10

SAS koncernens trafik minskade under oktober med 8,8% och antalet passagerare uppgick till 3,2 miljoner. Kabinfaktorn uppgick under månaden till 69%, en nedgång med 3,7 procentenheter. För september månad var yielden för Scandinavian Airlines 6.9% högre än föregående år. Under oktober förväntas yielden bli positiv men något lägre än i september.

I Scandinavian Airlines sjönk kabinfaktorn med totalt 4,1 p.e och uppgick till 70.6%. Spanairs bokningar visar på en fortsatt förbättring och närmar sig nu normalare nivåer men dock till en lägre yield. Spanairs kapacitet reducerades med 22.3% och visar att de omfattande sparåtgärderna löper enligt plan. Scandinavian Airlines kapacitetsreduktioner genomförs från slutet av oktober och har ännu ingen effekt på kabinfaktorn.

– Trafiktalen för oktober visar att våra åtgärder börjar ger effekt framförallt på yielden som var upp 6,9% i september och förväntas öka även i oktober. Samtidig var vår punktlighet den bästa sedan augusti 2004. Vi förväntar oss att kommande kapacitetsanpassningar kommer att förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan, säger Mats Jansson koncernchef och VD SAS.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

————————————————————–

<b>560 000 flög med SAS Sverige i oktober </b>

SAS Sverige flög i oktober drygt 560 000 passagerare, en minskning med 6% jämfört med oktober i fjol. Uttryckt i betalda passagerarkilometer (RPK) var minskningen 0,8%. Kapaciteten var 1,2% större än samma månad året innan och den genomsnittliga kabinfaktorn sjönk med 1,3 procentenheter till 67,3%.

Störst var nedgången på Inrikes, där antalet antalet tillgängliga flygstolar (ASK) minskade med 8 %, antalet passagerare med 8,8% och kabinfaktorn med 1,1 procentenheter. På de intraskandinaviska linjerna minskade antalet passagerare med 7%, kabinfaktorn med 4,6 procentenheter. De europeiska linjerna hade en passagerarökning på 3 % men en minskning av kabinfaktorn med 1,1 procentenheter.

För mer information var god kontakta:
Susanne Dahlberg, kommersiell chef, Scandinavian Airlines Sverige, tel +46 70 997 5074
Scandinavian Airlines Sveriges presstjänst, tel +46 8 797 3330

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here