Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för september 2008: Bättre yield men lägre kabinfaktor

October 7, 2008 11:11

SAS koncernens trafik minskade under september med 6,7% och antalet passagerare uppgick till 3,3 miljoner. Kabinfaktorn uppgick under månaden till 69,6%, en nedgång med 6,3 procentenheter. För augusti månad var yielden för Scandinavian Airlines 4,9% högre än föregående år och för september förväntas yielden förbättras ytterligare.
I Scandinavian Airlines sjönk kabinfaktorn med totalt 6,6 p.e. Spanairs bokningar visar på en förbättring och närmar sig nu normalare nivåer. Den totala resultateffekten (fram till september samt framtida effekt) av olyckan bedöms till ca 500 miljoner för 2008 i form av minskade intäkter.
Punktligheten var i september den bästa på flera år i. SAS Norge var återigen punktligast i Europa om man ser till ankomst.

– Den dramatiskt försämrade konjunkturen i världen och Skandinavien påverkar trafikvolymerna negativt och visar att våra planerade kapacitetsneddragningar, som successivt kommer att ge ökad effekt, är nödvändiga. Yielden för augusti och yieldutsikterna för september är positiva vilket visar att våra åtgärder inom Profit 2008 har effekt. Det är glädjande att vår punktligheten är bland den bästa i Europa och att kundnöjdheten förbättras, säger Mats Jansson koncernchef och VD SAS.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

————————————————————————–

Trafiktal september 2008.

September måneds produktion for det danske SAS selskab (målt i tilgængelige sædekilometre – ASK) lå 4,6% over sidste års produktion.
Passagermængden (målt i betalte passagerkilometer) faldt med 2,8% i forhold til september 2007.
Den gennemsnitlige kabinefaktor faldt i forhold til september måned sidste år med 5,3 procent-point og endte på 68,9%.Trafik tallene for september 2008 er stadig påvirket af Q400 situationen, der har afstedkommet indsættelse af større fly på flere destinationer.
I januar overgik halvdelen af København-Oslo ruten til SAS norske selskab, hvilket påvirker SAS Danmarks trafiktal negativt i hele 2008. Korrigeret herfor vil SAS Danmarks trafiktal vise en øgning på 1,5% i antal passagerer i september måned i forhold til september måned 2007.

Kommentar fra adm. direktør Susanne Larsen, SAS i Danmark.

“Vi flyver fortsat med en række store fly på flere tidligere Dash8/Q400-destinationer, og det påvirker selvfølgelig vores kabinefaktor. Derfor er belægningsprocenten på 68,9 i september måned som forventet. Halvdelen af København-Oslo ruten er overgået til SAS norske selskab, hvilket påvirker SAS Danmarks trafiktal i hele 2008. Imidlertid er det tilfredsstillende, at vores passagertal i september korrigeret for Oslo-ruten er steget 1,5 procent i forhold til september 2007,” siger adm. direktør i SAS i Danmark, Susanne Larsen.

Latest news