Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens trafiktal för september 2008: Bättre yield men lägre kabinfaktor

October 7, 2008 13:27

SAS koncernens trafik minskade under september med 6,7% och antalet passagerare uppgick till 3,3 miljoner. Kabinfaktorn uppgick under månaden till 69,6%, en nedgång med 6,3 procentenheter. För augusti månad var yielden för Scandinavian Airlines 4,9% högre än föregående år och för september förväntas yielden förbättras ytterligare.

I Scandinavian Airlines sjönk kabinfaktorn med totalt 6,6 p.e. Spanairs bokningar visar på en förbättring och närmar sig nu normalare nivåer. Den totala resultateffekten (fram till september samt framtida effekt) av olyckan bedöms till ca 500 miljoner för 2008 i form av minskade intäkter.
Punktligheten var i september den bästa på flera år i. SAS Norge var återigen punktligast i Europa om man ser till ankomst.

– Den dramatiskt försämrade konjunkturen i världen och Skandinavien påverkar trafikvolymerna negativt och visar att våra planerade kapacitetsneddragningar, som successivt kommer att ge ökad effekt, är nödvändiga. Yielden för augusti och yieldutsikterna för september är positiva vilket visar att våra åtgärder inom Profit 2008 har effekt. Det är glädjande att vår punktligheten är bland den bästa i Europa och att kundnöjdheten förbättras, säger Mats Jansson koncernchef och VD SAS.

För ytterligare information om SAS koncernens trafiktal, vänligen kontakta
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

———————————————————————–

573 500 flög med SAS Sverige i september
Punktligheten den bästa på fyra år

SAS Sverige flög i september 573 500 passagerare, en minskning med 4% jämfört med september i fjol. Uttryckt i betalda passagerarkilometer (RPK) var minskningen 1,7%. Kapaciteten var 10,6% större än samma månad året innan och den genomsnittliga kabinfaktorn sjönk med 8,1 procentenheter till 64,9%.

Störst var nedgången på Inrikes, där antalet passagerare minskade med 9,4% och kabinfaktorn med 6,9 procentenheter. På de intraskandinaviska linjerna minskade antalet passagerare med 3%, kabinfaktorn med 11,9 procentenheter. De europeiska linjerna hade en passagerarökning på 3,2 % men en minskning av kabinfaktorn med 8,3 procentenheter.

– Trots vikande efterfrågan finns glädjeämnen som våra passagerare lägger märke till, säger Anders Ehrling, VD i SAS Sverige. Under september hade vi den bästa punktligheten på fyra år, 90,3 %. Allra bäst punktlighet hade vi i vår inrikestrafik, 93,4%. På de intraskandinaviska linjerna var punktligheten 92,3% och på de europeiska 87,2%.

För mer information var god kontakta:
Susanne Dahlberg, kommersiell chef, Scandinavian Airlines Sverige, tel +46 70 997 5074
Scandinavian Airlines Sveriges presstjänst, tel +46 8 797 3330

Latest news